Örményország Arsacid -dinasztiája

Örményország Arsacid -dinasztiája


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Örményország Arsacid (Arshakuni) dinasztiája uralkodott ezen a királyságon ie 12 -től 428 -ig. A Parthia -i Arsacid -dinasztia egyik ága, az örmény hercegek hosszas kiegyensúlyozást is eljátszottak azzal, hogy barátságosak maradtak a korszak és a régió másik nagyhatalmával: Rómával. Mint oly gyakran, Örményország továbbra is hevesen vitatott terület volt Perzsa és Róma között, ahol mindkét fél közvetlenül beavatkozott az államügyekbe, és időnként elküldte seregeit követeléseik alátámasztására. Az időszakban Örményországban is nagy társadalmi változások történtek; nevezetesen a kereszténység hivatalos elfogadása a 4. század elején és az örmény ábécé feltalálása. A dinasztia, valamint Örményország 1000 éves monarchikus rendszere azzal végződött, hogy perzsa alkirályokat telepítettek be egy olyan rendszerbe, amely a CE 7. századbeli arab invázióig tart.

Örményország és a régió története az Arsacids uralkodása alatt összetett volt, és a királyság, mint már évszázadok óta, áhított darab volt a birodalmak stratégiai társasjátékában, amelyet Európa és Ázsia játszott. nagyhatalmak: Róma és Perzsia. Egy további nehézségi fok hozzáadásához a történelmi feljegyzés a legjobb esetben is foltos, ezt a helyzetet élesen összefoglalta R. G. Hovannisian örmény és közel -keleti történelem professzor:

Ismereteink Örményország eseményeiről vagy akár kronológiájáról ebben a bonyolult időszakban töredékesek maradnak a szélsőséges, zavaros és még mindig sokat vitatott témákban. (63)

Szerencsére e nehézségek ellenére általános áttekintés érhető el különböző római szerzők, ókeresztény szerzők, feliratok, pénzverés és régészet műveinek összefogásával. Mindazonáltal mindig szem előtt kell tartani, hogy az olyan kérdések, mint akik ki, mikor és miért támogatták a válaszokat, gyakran átláthatatlanná váltak az információ hiánya és a nemzeti - mind az ősi, mind a modern - elfogultság miatt.

Róma és Pártia

Örményország ingatag politikai realitása az ie 1. század második felében tükröződik az uralkodó Artaxiad (Artashesian) dinasztia rövid uralkodásaiban és gyakori uralkodóváltásaiban: kilenc uralkodó ie 30 -tól az i. Sz. Első évtizedéig. Az Artaxiadák hanyatlása részben annak a belső frakciónak volt köszönhető, amelyet a nemesség a római-párti vagy a pártus-párti frakciókra osztva hozott létre, amikor a királyságot elfogták a regionális hatalmi politikában. Tisztázatlan körülmények között az Artaxiadokat a következő dinasztia követte, akik uralják az örmény ügyeket, az Arsacid (Arshakuni) dinasztia, amikor alapítójuk, Vonon (Vonones) ukrán 12 -ben, római támogatással foglalta el a trónt. A rövid uralkodású uralkodók tendenciája azonban folytatódott, amíg meg nem érkezett Tiridates (Trad), amelyet egyesek az Arsacid-dinasztia valódi alapítójának tartottak.

Tiridates I.

I. Tiridates Örményország (i. Sz. 63 - 75 vagy 88) a testvére volt I. Vologases pártus királynak (kb. I. Sz. 51-78), aki i. E. 52 -ben megtámadta Örményországot, azzal a céllal, hogy Tiridates -t trónra állítsa. A rómaiak nem voltak megelégedve azzal, hogy beengedték Parthiát a két hatalom közötti ütközőzónába, és i. E. 54-ben Nero császár (i. Sz. 54-68) hadsereget küldött Gnaeus Domitius Corbulo legjobb tábornoka alá. Vologases ekkor már kénytelen volt visszavonulni, hogy megbirkózzon a belső bajokkal Parthiában, de Tiridates az Artaxatánál maradt, és az örmények többsége támogatta.

Szerelemtörténet?

Iratkozzon fel heti ingyenes e -mail hírlevelünkre!

63 -ban megállapodtak abban, hogy Parthiának joga van az örmény királyok jelölésére, Rómának azonban megkoronázására.

Corbulo nagyon tehetséges terepparancsnoknak bizonyult, és i. E. 60 -ra bevette a két legfontosabb örmény hivatkozást - Artaxatát és Tigranocerta -, és azt állíthatta, hogy uralkodik Örményország egész királysága felett. Parthia válaszul hadsereget küldött, amely győzelmet aratott a rómaiak ellen (talán talán már nem Corbulo parancsnoksága). 63 -ban a rómaiak és Corbulo visszatértek, és fenyegetésük elegendő volt a Rhandia -szerződés megkötéséhez. Most megállapodtak abban, hogy Parthiának joga van örmény királyokat jelölni, Rómának azonban megkoronázási jogát. Nero így kiváltságban részesült, hogy Tiridates -t koronázza meg Rómában egy pazar látványban, amely sokat tett a Római Birodalom erejének és kiterjedésének bemutatására. A rómaiak, hogy biztonságban legyenek, majd egy maroknyi helyőrséget helyeztek el a környéken. Vespasianus (i. Sz. 69-79) gondoskodott arról, hogy több terület ne essen a Pártus uralkodó dinasztia kezébe, miután a 72-es években elcsatolta a szomszédos Commagene és Kis-Örményország királyságát. A béke időszaka következett, és Tiridates új nyári rezidenciát építhetett Garni -ban, ahol a klasszikus világra jellemző római fürdők, templomok és kertek voltak.

Traianus és római dominancia

A régió újra kitört, amikor II. Parthiai Pacorus fiai (i. Sz. 78-105), Axidares és I. Osroes az örmény trón fölött összevesztek, és Osroes eltávolította Axidares-t, másik testvérét, Parthamasiris-t pedig Örményország királyává tette (lehetséges uralkodás 113-) 115 CE). Ez a regionális politika amúgy is bizonytalan egyensúlyának teljes felborulását okozta, amikor Traianus császár (u. O. 98-117) ürügyével, hogy nem konzultáltak a változással kapcsolatban, megragadta a pillanatot, és Róma számára annektálta Örményországot. Ezt követően i. E. 114 -ben hadat üzent Parthiának. Parthamaszirisz megadta magát a római császárnak, amikor megérkezett seregével, de Traianus elutasította beadványát, és Örményországot a Római Birodalom tartományává tették, és Kappadókia mellett igazgatták.

Szegény Parthamasiris római lovag kíséretet kapott, hogy visszatérjen Parthiába, de útközben meggyilkolták, valószínűleg azok a lovagok, akik Traianus parancsára voltak. Traianus nem kockáztatott a lakosság alsó rétegeivel sem, és elhagyott két hadosztályt, és erődöt épített Artaxatában, hogy Örményország római tartomány maradjon. Mégis, amikor a császár meghalt 117-ben, a lázadások terjedni kezdtek, és utódja, Hadrianus (i. Sz. 117-138), aki sokkal kevésbé lelkesedett a zavaró tartomány megtartása miatt, megengedte, hogy függetlenné váljon. Valójában ez csupán a pártusok feladta, de Örményország továbbra is a vitatott terület volt, egészen a 4. századig.

Róma és Perzsia egyetértett abban, hogy Artaxata városa lesz a két birodalom közötti hivatalos kereskedelmi pont.

117 -ben az új Arsacid uralkodót, Vagharsh I -t Örményország királyává koronázták, és ő uralkodott 140 -ig, amíg ez idő alatt a hivatalos királyi rezidenciát Vagharshapatba költöztette, míg Artashat (Artaxata) maradt a főváros. A római felügyelet nem szűnt meg, ezt megerősíti Antoninus Pius (i. Sz. 138–161) Sohaemos új királyként való kiválasztása 140-ben. Amikor a királyt 160. esztendőben leváltották, Marcus Aurelius (i. Sz. 161-169) hadsereget küldött az uralkodó helyreállítására (i. Sz. 163.), aki ezután uralkodni fog 180. vagy 185. A Rómával fenntartott kapcsolatok nem mindig voltak ilyen szívélyesek, és Artaxatát 166 -ban kirúgták, mielőtt Róma és Perzsia megegyezett, hogy a város a két birodalom közötti hivatalos kereskedelmi pont lesz. Ennek eredményeként a város később virágzott.

Politikai és társadalmi struktúrák

Ennek az időszaknak a folyamatos hadviselése politikai következményekkel járt Örményországon belül az Arsacid -dinasztia idején. Egy olyan földi arisztokrácia alakult ki, amelynek képessége, hogy fegyveres férfitestet emeljen a királyi család támogatására, azt jelenti, hogy egyre nagyobb befolyást gyakorolnak rájuk - a királynak szüksége van a seregeikre, és cserébe földet és címeket kínálhat. Ezek a helyi hercegek ill nakharars, az ókori Örményország örökletes klánjain alapultak, és saját kiterjedt földjeiket autonóm hűbérként kormányozták. E feudális urak alatt, amint azt a névtelen 5. században rögzítették Örményország története, lovagok osztálya volt, a azats, akkor a hétköznapi polgárok ill ramik, a parasztok ill shinakanok, és végül a rabszolgák ill ütött.

A király abszolút uralkodóként uralkodott, de támaszkodott a nakharars a gyakorlatban azt jelentette, hogy legalább konzultálnia kell velük a politika fontos kérdéseiről. A lakosságot a helyi adminisztrátorok irányították, akiket több kormányzati minisztérium irányított, amelyek felelősek voltak az olyan alapvető dolgokért, mint az adóbehajtás, az igazságszolgáltatás és a közmunkaprojektek, például utak, erődök és öntözőrendszerek építése. Azt állították, hogy az állandó inváziók és a tesztelés nakharar a lojalitások, valamint az általános szükségszerűség, hogy mindenki összefogjon vagy meghódítson, segített a nemzeti szellem kialakításában, és hogy az ókori Örményország először egységes országként kezdte érezni magát és cselekedni.

Szászáni Birodalom

224 -ben Ardasir (más néven Artashir Papakan) megdöntötte a parthiumi Arsacid -dinasztiát, a Sasanid -dinasztia alapítója, amely 651 -ig uralkodott. A változás Perzsia agresszívabb külpolitikáját jelentette Örményországgal kapcsolatban, amely a szászanidák teljes körű inváziójával zárult, 252-ben. Az örmény arzák királyok, akik olyan szoros vérségi kapcsolatokkal rendelkeztek a perzsa legyőzött arzácidokkal, legitimitás fenyegetést jelentettek az új szászanida rendre. A szászanidák ebben az időszakban több nagy győzelmet arattak Róma ellen, többek között Valerianus császár elfoglalását (i. Sz. 253–260), ami véget vetett uralkodásának. Róma azonban erőteljesen visszatért Aurelianus uralkodási idejéből (ie 270-275) a kaotikus uralom után, és több rövid uralkodású császár elfoglalta a rómaiakat a belső ügyekkel. Amikor a por végül ismét leülepedett, Örményország királysága Róma és Perzsia között oszlott meg, és az arzácidok továbbra is csak Nyugat -Örményországot uralták. Kr. E. 298 -ban, Diocletianus égisze alatt (i. Sz. 284-305), Örményország egyesült IV. Tiridatesszal (IV. Trdat) mint király (kb. 298 - kb. 330) - az Arsacid -dinasztia egyik nagy uralkodója .

Tiridates the Great

Tiridates IV (vagy III), vagy Nagy Tiridates, amint ismertté válik, hozzáfogott királyságának központosításához, valamint a tartományok és kormányzóik újjászervezéséhez. Az adókötelezettségek jobb azonosítása érdekében földméréseket is végeztek; a király elhatározta, hogy ismét nagyszerűvé teszi Örményországot, és visszaszerzi az elveszett csillogás egy részét, amelyet nem láttak Nagy Tigranész kora óta, az I. század első felében.

Ezután jelentős politikai változás következett. Örményország hivatalosan elfogadta a kereszténységet c. 314 -ben, ha nem is korábban, mivel a hagyomány szerint a Tiridates IV -t 301 -ben alakította át Szent Gergely, a megvilágító. Bár Örményország közelebb került a római vallási kultúrához, a lépés egyik következménye az volt, hogy a vallás üldözése Perzsa részéről hozzájárult egy hevesebben független állam létrehozásához. Szent Gergelyt, akit Grigor Lusavorich néven ismertek, Kr.e. 314 -ben Örményország első püspökévé választották. Tiridates IV belső politikai okokból is felvehette a kereszténységet - a pogány vallás vége (görög, perzsa, sémi és helyi istenek mámoros keverékével) jó ürügy volt arra, hogy elkobozzák a régi templomkincstárakat, amelyeket féltékenyen őrzött egy örökös papok osztálya. Ezenkívül egy monoteista vallás, amelyben az uralkodó Isten képviselője a földön, nagyobb lojalitást válthat ki nemeseiből és általában az emberekből.

A 330-as években Tiridates utódja, Khosrov III (kb. 330-338 CE) nevezetesen megalapította Dvin városát. Ugyanebben az időszakban a Sasanidák ismét ambiciózusabbá váltak, hogy közvetlenül uralkodjanak Örményország felett, különösen III. Shapur Sasanid király uralkodása idején (Kr. U. 383-388). A Sasanidák először 338 -ban, majd 350 -ben Arshak II -t ültették le Tiranról (mindkettő uralkodási dátuma vitatott). Számos örmény várost támadtak meg a Sasanid erők 368 -ban és 369 -ben, és azt, hogy ki fogja uralni Örményországot, csak kb. 387 CE. Ekkor I. Theodosius császár (i. Sz. 379-395) és III. Shapur megállapodtak abban, hogy Örményországot hivatalosan megosztják a Kelet-Római (Bizánci) Birodalom és Szászanida Perzsa között.

Az Arsacids bukása

Az utolsó nagy Arsacid uralkodó, Vramshapuh (u. 389 vagy 401 - 415 vagy 417) uralkodása alatt jelentős kulturális fejlemények történtek Örményországban. 405 -ben Mesrop Mashtots feltalálta az örmény ábécét, és a Bibliát lefordították erre a nyelvre, elősegítve a kereszténység további terjedését és megerősítését Örményországban. Politikai szempontból azonban ideje volt a változásnak. Az utolsó Arsacid uralkodó IV. Artashes volt (u. O. 422-428), miután az örmény korona, mivel nem tudta elnyomni a perzsapárti és a keresztényellenes frakciókat az udvaron, perzsa és alkirályi uralkodók eltörölték, marcpánok, telepítették, olyan helyzetben, amely nem változik, egészen a 7. század közepéig.

Ez a cikk az Örmény Tanulmányok és Kutatások Országos Szövetségének és a Vartan Lovagrend Örmény Tanulmányok Alapjának nagylelkű támogatásával készült.


Az i. E. 60-at követő évtizedekben Örményország a rómaiak és a pártusok hegemóniájának egyik dédelgetett célpontjává vált, akik a helyi politikai berendezkedésben a rómaiak és a pártusok támogatását találták. Új politikai helyzet alakult ki Corbulo hadjáratával, amely i. E. 63 -ban Rhandeia szerződésével zárult. Örményországnak a jövőben saját királya kellett legyen, akit a pártusok neveznek ki, és ugyanakkor a rómaiak pártfogoltja és szövetségese lesz. Így kezdődött az Arsacids (Arshakuni) dinasztia Örményországban. Ők voltak a Perzsia felett uralkodó dinasztia kadét ága. A szövetség jeléül az örményországi Arsacids első képviselője, Tiridates (Trdat) I. elfogadta, hogy Nero megkoronázza Rómában 66 -ban. Valószínűleg ezt az alkalmat ünnepelte a látható Tiridates -szobor a párizsi Louvre -ban (a közelmúltban Örményországban találtak aranyérmét, amely Nero fejét viseli).

Örményország csak két évre vált hatékony római tartománygá, miután Traianus 114 -ben annektálta. De halála és a zsidók lázadása 117 -ben eredménytelenné tette a parthus királyság uralmának tervét, és Traianus utódja, Hadrianus , inkább a rhandeiai szerződést tartják be.

224 -ben a nemzetközi politikai élet élesen megváltozott, a szászánidák megjelenésével Perzsiában. Noha az örmény arzácidok el tudtak menekülni a párthuszi rokonaikat ért megsemmisítés elől, ennek ellenére hajlíthatatlan ellenfelet találtak az új felmenő hatalomban. A Szaszanida-tervek Örményországra, a politikai uralomra és a kulturális-vallási asszimilációra vonatkozó tervei politikai részről csak részben teljesültek, az Arsacid-dinasztia 428-as kihalásával. A feszültség különösen nagy volt Örményország miatt. miután Trdat III (287-330) uralkodása alatt megtért kereszténységre Szent Grigor Lusavoritch (a Világító). A keleti Római Birodalom és a Szászánidák közötti katonai viszontagságok elkerülhetetlenné tették Örményország kettéosztását, és ez 387-ben történt, észak-dél irányú határvonallal, amely áthaladt Karin vagy Theodosiopolis városán. -napi Erzerum. Sajnos azt a részt, amely a vonaltól nyugatra maradt, bizánci hegemónia alatt, nem kevésbé erőteljes kulturális-vallási nyomásnak vetették alá, mint a szászanidák.

Valójában, tekintettel a vallási közösségre, ezekben a régiókban az örmény lakosság nem elhanyagolható része gyakorlatilag hellenizált. A keleti régiók ezzel szemben, miután perzsa irányítás alatt maradtak, megtarthatták etnikai-kulturális identitásukat. Eltekintve a vallási és társadalmi -politikai tényezők befolyásától, amelyek ezt lehetővé tették, egy másik döntő tényező volt az örmény ábécé 406 -os feltalálása vardapet Mesrop Mashtots által, akit az örmény egyház szentként tisztelt. A nyugati régiókat a bizánci közigazgatás alatt is részben érintette ez.


Örmény dinasztiák, királyok, királynők és pátriák

A civilizáció bölcsője
- Gobekli tepe 10000bc
-Shulaveri-Shomu kultúra 7000-4000 i
- Kura -Araxes kultúra 3400bc - 2000bc
- Trialeti kultúra: 2000bc
Az örmény shinárok
- Armani Subartu 3000bc
- Aratta Királyság - Ararat 2700bc
- Mestamor civilizáció

Bronzkori Örményország

Ar-men és Armania 2500bc-
- Haykazuni -dinasztia Kr. E. 2300
Hurrian települések 2500bc -
- Urkesh városállam
- Yamhad királysága
- Arrapha állam
A hettita hódítások 1800bc
Mittanni-Hurri királysága 1700–1270

Vaskori Örményország

A Hayasa-Azzi konföderáció 1500–1290 eszt
A Nairi Szövetség 1300–1100 bc
Az Ararát Királyság 1100–590 i
Örmény Királyság - 635bc - 428ad
Orontid Örményország 635bc - 200bc
- Az Orontid -dinasztia
- Sophene Királyság 330–90 i
Az Örmény Birodalom Kr. E. 190–66
- Az artaxiad -dinasztia 189bc - 12ad
- Királyság Commagene163bc - 72ad
- Osroene királysága
- Gordyene királysága
- Atropatene királysága
- Média, Szíria, filiszteus, Júdea, Kilícia, Kappadókia
Arshakuni -dinasztia 54 - 428
- A Gahnamak
- A kereszténység

Idegen uralom

Marzpan Örményország 428-640
- Nakharar Örményország (feudális)
Iszlám arab hódítások 632-900
A Zakaridák
- Zakarid Örményország 1201 - 1330

Középkori korszak:

Örmény-bizánci 387-900
- Bizánci Örményország
- Örmény macedón dinasztia
- Örmény Herakliai dinasztia
Regionális örmény dinasztiák:
- Saharuni -dinasztia
- Xorxoruni -dinasztia
- Amatuni -dinasztia
- Kamsarakan dinasztia
Bagratuni Királyság 860 - 1064
- A Bagratid -dinasztia
- Karsági Királyság 963 - 1065
- Lori Királyság
Syunik királyság
- A Siwnid -dinasztia
Vaspurakan királysága 800 - 1021
- Az Artsrunid -dinasztia
- Rshtuni dinasztia
- Andzevatsi dinasztia
Kilikiai Örmény Királyság 1078 -1375
- A Rubenid -dinasztia 1080 - 1226
- A Hetumid -dinasztia 1226 - 1373
- A Lusignan -dinasztia 1342 - 1393

Modern korszak

Örmény Demokratikus Köztársaság 1918 - 1920
Hegyvidéki Örmény Köztársaság 1918
Örmény Szocialista Szovjet Köztársaság 1936 - 1991
Örmény Köztársaság 1991 -
Művészeti Köztársaság 1992 -
Nakhichavan Köztársaság

HAYKAZUNI DINASZTIKA

Hayk (2492 / 2107-2026)
Armenak, fia (2026-1980)
Aramaiyis, fia (1980-1940)
Amasia, fia (1940-1908)
Gegham (Gelam), fia (1908-1858)
Sisak, fiam
Arma, fia (1858-1827)
Aram, fia (1827-1769)
Aray Geghetsik (a jóképű), fia (1769-1743)
Kardos (Aray), fia (1743-1725)
Anushavan Sosanwer, fia (1725-1662)
Paret (1662-1612)
Arbak, fia (1612-1568)
Zawan, fia (1568-1531)
Parnak, fia (1531-1478)
Sur, fiam (1478-1433)
Honak (vagy Hawatak), fia (1433-1403)
Vashtak, fia (1403-1381)


MITANNI KIRÁLYSÁG

Kirta Kr.e. 1500–1490
I. Shuttarna, Kirta fia, i. E. 1490–1470
Barattarna, P/Barat (t) ama 1470 BC – 1450 BC
Parshatatar, (azonos lehet Barattarnával) i. E. 1450–1440
Shaushtatar (Parsha (ta) tar fia) i. E. 1440–1410
I. Artatama Kr. E. 1410–1400
Shuttarna II Kr. E. 1400–1385
Artashumara Kr. E. 1385–1380
Tushratta Kr. E. 1380–1350
Shuttarna III Kr. E. 1350, bitorló fia, Artatama II
Shattiwaza vagy Mattivaza, Tushratta fia, i. E. 1350–1320
Shattuara I Kr. E. 1320–1300
Wasashatta, Shattuara fia, i. E. 1300–1280
Shattuara II, Wasashatta fia vagy unokaöccse ie 1280–1270, vagy talán ugyanaz a király, mint I. Shattuara.

HAYASA-AZZI CONFEDERATION

Főváros: Ani-Kamah (Kummaha)
Karanni (kb. 1400 - 1380) (örmény beszámoló szerint - Kar, Hayk Nahapet leszármazottja)
Hukkana (kb. 1380-60) (örmény forrásokban - I. Haykaka, Hayk Nahapet leszármazottja)
Maria (kb. 1360-50)
Annia (kb. 1350-30)
Mutti (kb. 1330-20)

NAIRI CONFEDERATION

I. Haykaka, fiam (1381-1363) (a hettita beszámolóban Hukkanas néven ismert, i. E. 1380-1360)
Ambak, fia (1363-1349)
Arnak, fia (1349-1332)
Shawarsh, fia (1332-1326)
Norayr, fia (1326-1302)
Vstam, fiam (1302-1289)
Kar, fia (1289-1285) (a hettita beszámolókban Karanni néven említik, i. E. 14. század)
Gorak, fiam (1285-1267)
Hrant, fiam (1267-1242)
Yndzak, fia (1242-1227)
Glak, fia (1227-1197)
Horoy, fia (1197-1194)
Zarmayr, fia (1194-1180)
? Shawarsh II (1180 - 1137)
Süllő, fia (1137-1102)
Arbun, fia (1102-1075)
? Süllő II (1075-1035)
Bazuk, fia (1035-985)
Hoy, fiam (985-941)
Husak, fia (941-910)
? Ambak II (910-883)
Kaypak, fia (883-838)
? Parnawaz (838-805)
? Pharnak II (805-765)
Skayordi, fia (765-748)

ARART KIRÁLYSÁG

Arame (i. E. 859–845)
Lutipri (i. E. 845–835)
Sarduri I (i. E. 835–825)
Ishpuini (i. E. 825–810)
Menua I (i. E. 810–788)
Inushpua (i. E. 788–786)
Argishti I. (i. E. 786–764)
Sarduri II (i. E. 764-735)
Rusa I (i. E. 735–713)
Argishti II (i. E. 713–685)
Rusa II (i. E. 685–645)
Sarduri III (i. E. 645–635)
I. E. 643/639 vazallus Asszíria
Sarduri IV (i. E. 635–625)
Rusa III (i. E. 625–600)
Risa IV és Menua II (i. E. 600–590)

ÖRMÉNY KIRÁLYSÁG

Yervandian (Yervanduni vagy Orontid) dinasztia

Orontes I. Sakavakyats (ie 570–560)
Tigranes Orontid (ie 560-535)
Vahagn (ie 530–515)
I. Hidarnes (i. E. 6. sz. Vége)
Hidarnes II (Kr. E. 5. sz. Elején)
Hidarnes III (Kr. E. 5. sz. Közepe)
Ardashir (Kr. E. 5. sz. 2. fele)
Orontes II (ie 336-331)
Mithranes (Kr. E. 331–323)
Perdiccas (nem dinasztikus) (ie 323)
Neoptolemus (nem dinasztikus) (ie 323-321)
Eumenész (nem dinasztikus) (ie 321)
Mihran (ie 321-317)
Orontes III (ie 317–300)
Sames (ie 260-243)
Arsames (ie 243-226)
Xerxész (ie 226–212)
Abdisares (Kr. E. 212)
Orontes IV (ie 212-200)

I. Artaxias (189-160)
Artavasdes I (160-115)
Tigranes I (115-95)
Nagy II. Tigranes (95-55)
Artavasdes II (55-34)
Alexander Helios (nem dinasztikus)
Artaxias II (34-20)
Tigranes III (20-8)
Tigranes IV
Artavasdes III (ie 5–2)
Erato (ie 2–12)
Ariobarzanes (nem dinasztikus)
Artavasdes IV (nem dinasztikus)
Tigranes V (nem dinasztikus)

Római és pártuszi nem dinasztikus jelöltek

Ariobarzan of Atropatene 1 BC-2 (római protektorátus)
Artavazd V. (fia) 2-11
Vonones (Parthia volt királya) 12-16 (római protektorátus)
Roman interregnum 16-18 (Vonones névleges királyként)
Artaxias III 18-34 (római protektorátus)
Örményország arzája (Parthia II. Artabanus fia) 34-35 (pártus protektorátus)
Örményország Orodesai (színlelő, II. Artabanus fia) 35
Mithridates 35-37 (római protektorátus)
Orodes (most király) 37-42 (pártuszi protektorátus)
Mithridates (másodszor) 42-51 (Parthian protektorátus)
Radamisto 51-53 (római protektorátus)
Tiridates I. (Parthia I. Vologases fia) 53 (római protektorátus)
Radamisto (másodszor) 53-54 (római protektorátus)

Tiridates I (másodszor) 54-56
Tiridates I. Örményország 56-58/59
Római megszállás 58-59
Tigranes VI of Örményország 59-62 (római protektorátus)
Tiridates I. Örményország 62-72 (Pártiai protektorátus 62-63 Római protektorátus 63-72)
Sanatruk 75-110?
Axidares (Parthia II. Pacorus fia) 110 (római protektorátus)
Parthamasiris (Axidares testvére)? -114 (parthiusi protektorátus)
Római tartomány 114 - 118
I. Vologeses (a Parthus Arsacid dinasztiából) 118-? (Római protektorátus)
Aurelios Pocoros? -140/44
Sohemo c. 140/144-161
Pakoros 161-163
Sohemo (másodszor) 163-?
Sanatrik 164–180
Valarsaces vagy Vologeses II 180–191
I. Khosrov (fia) 191–?
Perzsiába 238-252
Artavazd VI 252-283 (pártuszi protektorátus)
Tiridates III. Örményország 283-330 (római protektorátus)
Khosrov II a kicsi 330-339
Tigranes VII (fia) 339-c.350
Arshak II (fia) c. 350-368
Perzsa megszállás 368-370
Cylax (Zig), kormányzó 368-369
Artaban (Karen), kormányzó 368-369
Vahan Mamikonian, kormányzó 369-370
Merujan Ardzruni, kormányzó 369-370
Pap (II. Archak fia) 370-374
Varazdat (Tigranes VII unokája) 374-378
Zarmandukht királyné (Pap özvegye) 378-379
Enmanuel Mamikonian (sparapit) ideiglenes kormánya 378-379
Perzsába 379
A perzsa marzban (kormányzó), Zarmandukht királynő és Enmanuel Mamikonian közös kormánya 379-c. 380
Zarmandukht és Enmanuel Mamikonian közös kormánya c. 380-384
Arshak III (Zarmandukht fia) 384-389 (felesége Vardandukht, Enmmanuel Mamikonian lánya)
Valarchak (társult) 384-386 (feleségül vette Sahak Bagratuni lányát)
Khosrov III (arsacid családból) 387-392
Zik (régens) 387-390
Vram Shepuh 392-414 (Khosrov III testvére) 392-414
Khosrov III (másodszor) 414-415
Shahpur (Perse örököse) 415-421
Narses Djidjrakatsi ideiglenes kormánya 421
Helyi független kormányok 421-423
IV. Artaxes (Vram Shepuh fia) 423-428

Veh Mihr Shahpur 428-442
Vasak, Siunik királya 442-451
Adhur Hordmidz (Adrormizd) 451-465
Adhur Guschnasp (Ardervechnasp) 465-481
Sahak Bagratuni 481-482
Mihran tábornok katonai megszállása 482
Vahan Mamikonian (ideiglenes) 482-483
Zarmihr Karen (katonai megszállás) 483
Shahpur Rayy 483-484
Vahan Mamikonian (másodszor) 484-505/510 (ideiglenes kormány 484-485)
Vard Mamikonian (testvér) 505/510-509/514
Gushnasp Vahram? 509/514-518
Mjej Gnuni 518-548
Tan Shapur 548-552
Guchnasp Vahram (másodszor?) 552-554
Tan Shapur (másodszor) 554-558/60
Varazdat 558/560-564
Sunen 564-572
Vardan Mamikonian (ideiglenes kormány) 572
Mihran Mihrevandak (katonai kormány) 572
Vardan Mamikonian 572-573
Artur Madoyan 573
Golon Mihran (katonai kormány) 573
Vardan Mamikonian 573-577
Tham Khusru 577-580
Varaz Vzur 580-581
Aspahbad Pahlav 581-582/588
Frahat 582/588-588/589
Hratzin 588/589-590
Bizáncba 590
Mushegh Mamikonian 590-591 (kormányzó)
Hamarakar 591 (kormányzó)
ismeretlen 591-603 (kormányzók)
Smbat Bagratuni 603-611
Shahrayanpet (keleten) 611-613
Shahen Vahmanzadhaghan (nyugaton) 611-613
Parsayenpet 613-616
Namdar Guchnasp 616-619
Sharaplakan (Sarablagas) 619-624
Rozbihan 624-627
Bizánci tartomány 627-628
Varaztirots Bagratuni 628-634
ismeretlen 634-?
Mjej Gnuni 627-635
Vahan 636
Davith Saharuni 636-638
Több & quotnakharar & quot; 638-643
Theodoros Rechtuni 643-645
Varaztirots Bagratuni 645-646

Thedoros Rechtuni 646-653
Smbat I. Bagratuni 646-653 (együtt Theodoros, 753-ban)
Theodoros Rechtuni (másodszor) 653-654
Mushegh Mamikonian 654
Maurianos 654
Theodoros Rechtuni (harmadik alkalommal) 654-655
Maurianos (másodszor) 655
Theodoros Rechtouni (negyedik alkalommal) 655
Hamazasp Mamikonian 655-661
Grigor Mamikonian 661-685
Ashot Bagratuni 685-690
Nerseh Kamsarakan 690-693
Smbat II Bagratuni (Varaztirots Bagratuni fia) 693-695 (muszlim protektorátus)
Abd Allh Ibn Hatim al-Bahili 695-696
Smbat II Bagratuni (másodszor) 696-705 (független)
Omeyya kalifátushoz 705
Ashot III Bagratuni vak 732-745
Grigor Mamikonian 745-746
Ashot III Bagratuni vak (másodszor) 746-750
Grigor Mamakonian (másodszor) 750-751
Mushegh Mamikonian (Grigor testvére) 751-?
Arab megszállás 751-754
Sahak Bagratuni, Taron ura 754-771
Smbat Bagratuni 771-772
üres 772-781
Tatjat Antzevari 781-785
üres 785-806

Nagy Ashot, 885-890
I. Smbat, a mártír, 890-914
Ashot II, a vas, 914-928
I. Ábász Örményország, 928-952
Ashot III, a kegyes, 952-977
Smbat II, a hódító, 977-989
Gagik I., 989-1020
Hovhannes I of Ani-Hovhannes [John] -Smbat III (XI) (son), 1020-1040
Ashot IV, a vitéz, 1021-1039
Gagik II, 1042-1045, meghal c. 1079

SOPHENE KIRÁLYSÁG

Sophene királyai

Xerxes c. Kr.e. 220-212/211
Zariachis 211-? (független 180 ie.)
Mithrobuzanes c. Kr.e. 170
Ismeretlen utódai ie második században
Artanes?-Kr.e. 90
Örményországba 90 ie
Sohemo c. 56-63
Rómához mellékelve c. 63

CILICIA KIRÁLYSÁG

Ruben (vagy Rupen) I., a hegyek ura (1080-1095)
I. Konstantin (1095 - 1102)
Thoros I (1102 - 1129)
II. Konstantin (1129)
I. Leó herceg (1129 - 1140)
Thoros II (1140 - 1169)
Ruben (vagy Rupen) II (1169 - 1170)
Mleh (1170-1175)
Ruben (vagy Rupen) III (1175-1187)
I. Leó (korábban Leo II. Herceg) (1187 - 1198)
Izabella (vagy Zabel) (1219-1252)
Fülöp (1223-1225)

Hethum (vagy Hetoum) I (1226-1270) (Izabella férje)
Keran, Örményország királynője (1270-1285)
Leo II (1270-1289)
Hethum (vagy Hetoum) II (1289-1293)
Thoros III (1293-1298)
Héthum II (1294-1297)
Sempad (vagy Sambat) (1297-1299)
Konstantin III (1299)
Héthum II (1299-1307)
Leó III (1301-1307) (közös uralkodó)
Oshin (1307-1320)
Korhin Oshin, örmény régens (1320-1329)
IV. Leó (1320-1341)

IV. Konstantin (1342-1344)
V. Konstantin (1344-1362)
VI. Konstantin (1362-1373)
I. Péter, Ciprus, Jeruzsálem és Örményország királya (1361-1369)
V. Oroszlán (1374-1393)
Ashot Örményország, rivális
I. Jakab, Ciprus és Örményország királya (1396-1398), igénylő
Janus, Ciprus, Jeruzsálem és Örményország királya (1398-1432), igénylő
János, Ciprus, Jeruzsálem és Örményország királya (1432-1458), igénylő
Charlotte, Ciprus, Jeruzsálem és Örményország királynője (1458-1464), igénylő

A COMMAGENE KIRÁLYSÁG
Sames Kr. E. 290-260
Arsames I 260 BC-228 BC
Örményország Xerxésze Kr.e. 228-Kr. E. 201
Ptolemaeus Commagene-ből 201 BC-163 BC
Ptolemaeus Commagene-ből 163 BC-130
Sames II Theosebes Dikaios i. E. 130–109
Mithridates I. Callinicus i. E. 109–70
Antiochus I. Theos of Commagene 70 BC-38 BC
Mithridates II of Commagene 38 BC-20 BC
Mithridates III Commagene 20 BC-12
Antiochus III. Commagene 12 BC-17
Róma uralta 17-38
Antiochus IV Commagene 38-72
Philopappos (leszármazott)

KÖZÉPKORI ARMEINA

Vaspurakan királysága

Artzruni -dinasztia (kb. 320–1022)

Vache (kb. 320 - 340)
körülbelül 340 - 350 került át a koronára
Shavasp, Vache fia (kb. 350–355)
Merujan, fia (kb. 355-371)
Babken (Babik), fia (kb. 371-410)
Vache, fiam (kb. 410-430)
Mershapuh, fia (kb. 430-460)
körülbelül 460-680 ismeretlen naharars
Grigor (kb. 680–705)
Vahan, fia (kb. 705-742)
Sahak, fia (742-768)
Hamazasp, fia (768 - 786)
Gagik, fia (786 - 798)
Hamazasp, fia (798-826)
Ashot, fiam (826-52) (859-875)
Gurgen, testvér (852 - 853)
Vasak Kovaker, fia (854)
Gurgen Apupelch, Ashot fia (854 - 857)
Grigor Derenik, testvér (857-859) (875-885)
Ashot (Sargis), fia (885-904)
Gagik Abu Mirvan (r. 885–897)
Gagik, fia (904–936, 908 óta Vaspurakan királya)
Gurgen, testvér (társuralkodó 904 - 916)
908-1022 Vaspurakan királya (lásd alább)

Rshtuni -dinasztia (kb. 320 - 750)

Rshtuniq urai (Vaspurakan). Főváros: Axthamar és Vostan.
Valószínűleg Rusa of Ararat (Urartu) királyokhoz vezethető vissza
Manuchar (Manachixr) (kb. 320 - 335)
Zora, testvér (kb. 335 - 340)
Megundak, Manuchar fia (kb. 340 - 345)
körülbelül 345 - 360 a koronáig
Tachat, Megundak fia (kb. 360–365)
Garegin (kb. 365-375)
Theodoros (Thoros) (kb. 615 - 654, ishxan 639 - 654)
Vard, fia (654-705)

Andzevatsi dinasztia (kb. 250–940)

Arberani urai (Vaspurakan).
Yeraxnavu (kb. 250)
Megar (kb. 350-370)
Gnel (kb. 370 - 374)
Xoren (kb. 374 - 390)
Shmavon (kb. 430-460)
Saxur (kb. 650)
Grigor (kb. 740-770)
Tachat (kb. 770 - 785, ishxan 781 - 785)
Gurgen (kb. 870–896)
Atom (kb. 896–940)

Syunik királyság

Syuni -dinasztia (kb. 280–940)

Bakur (kb. 280 - 310)
Vaghinak (kb. 310 - 330)
Andovk (kb. 330 - 370)
Babken (Babik) (kb. 370-400)
Sam Gnthuni (kb. 400–410)
Vaghinak (kb. 410 - 430)
Vasak (kb. 430 - 451)
Varaz -Vahan (452-460)
Babken (Babik) (kb. 460 - 480)
Vram (kb. 480-491)
Vasak (492 - 503)
Achir (kb. 503 - 515)
Babken (kb. 515 - 535)
Ohan (kb. 535 - 554)
Vagug (554 - 555)
Grigor (kb. 555-565)
Vahan (kb. 565 - 590)
Vram (kb. 590 - 594)
Supan (Stephanos) (594 - 596)
Sargis (596 - 598)
Sahak (598 - 608)
608 - 621 perzsa megszállás
Grigor Nonirak (621 - 637)
Hrahat (637 - 653)
Xoran (653-680)
Qurd (kb. 680 - 698)
698 - 750 ismeretlen naharars
Artr -Nerseh (kb. 750-780)
Vasak (kb. 780-810)
Sahak (kb. 810-832)
Grigor Supan I., fia (832 - 851)
Vasak Gabur (gyenge), fia (851 - 859)
Vasak Ishxanik, fia (859 - 909)
Grigor Supan II, testvér (a Gugarq 859 -ben - 912/913)
Smbat (Sahak), fia (909 - 940)
körülbelül 940 - 1220 ismeretlen urak
1220 - 1530 körül Proshian (Xaghbakian) fejedelmek


REGIONÁLIS DINASZTIKÁK

Kamsarakan -dinasztia (kb. 320-800)

Lords of Arsharuniq (Shirak, Ayrarat). Capital: Marmet.
Kamsar (about 320)
Arshavir, son (about 320 - 340)
Nerses, son (about 340 - 365)
365 - 369 to the crown
Spandarat, brother of Nerses (about 369 - 385)
Gazavon, son (about 385 - 390)
Arahat, nephew (about 390 - 420)
Nerses (about 670 - 693)
Nerses (about 770)

Saharuni dynasty (about 320 - 625)

Lords of Saharuniq (Shirak, Ayrarat).
Zomn (about 320 - 345)
Mushk (about 345 - 350)
Sahak (about 350 - 369)
Bat, son (369 - 375, sparapet 375)
Davit (about 590 - 625, died 639)

Xorxoruni dynasty (about 300 - 800)

Ancestor and the founder of the house - Xor (Xoren), son of Hayk Nahapet
Garjuyl (about 300 - 320)
Manasp (about 320 - 340)
Vahan (about 340 - 360)
Garjuyl (about 360 - 390)
Suren (about 390 - 420)
Vagram (about 770)
(about 300 - 800)
Vahan (about 300 - 330)
Karen (about 330 - 340)
Vahan (about 340 - 350)
Zareh (about 350 - 369)
Kenan (about 370 - 390)
Vahan (about 450)
Shapuh (about 660)
Varaz-Shapuh (about 680 - 705)
Shapuh (about 750 - 778)


Arsacid dynasty

Arsacid dynasty, (247 bc-ad 224), ancient Iranian dynasty that founded and ruled the Parthian empire. The progenitors of the dynasty were members of the Parni tribe living east of the Caspian Sea. They entered Parthia (q.v.) shortly after the death of Alexander the Great (323 bc) and graduall The Arsacid (Arshakuni) dynasty of Armenia ruled that kingdom from 12 CE to 428 CE. A branch of the Arsacid dynasty of Parthia, the Armenian princes also played out a prolonged balancing act by remaining friendly to the other great power of the period and region: Rome.As so often before, Armenia continued to be a hotly disputed territory between Persia and Rome with both sides intervening. . They started as a branch of the Parthian Arsacids but became a distinctly Armenian dynasty later on. Armenia was between the Parthian and Roman Empires and both were trying to control it. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years after the fall of the Artaxiad. ARSACIDS. vii. The Arsacid dynasty of Armenia. Third dynasty of Armenia (in Armenian, Aršakuni), from the first to the mid-fifth century. The preceding dynasty of the Artaxiads became extinct about CE 12, amid a secessionist chaos caused by the perennial struggle of Iran and Rome over Armenia—the second throne, after Media, in the Iranian scheme of vassal kingdoms The rise of the Arsacids is closely linked to the history of another dynasty, that of the Seleucids (q.v.). After 308 B.C. its founder, Seleucus I, had conquered the eastern part of Iran and also after the battle of lpsus (301 B.C.), annexed large portions of Syria. In the following decades the Seleucids were mostly to concentrate their interest and their power on the western half of their.

Arsacid dynasty ancient Iranian dynasty Britannic

 1. The Arsacid dynasty or Arshakuni dynasty (Armenian: Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. They are a branch of the Iranian Parthian Arsacids.Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid rule in Armenia. An independent line of Kings was established by.
 2. Third dynasty of Armenia (in Armenian, Arsakuni), from the first to [he mid-fifth century. The preceding dynasty of the Artaxiads became extinct about A.D. 12, amid a successional chaos caused by the perennial struggle of Iran and Rome over Armenia-the second throne, after Media, in the Iranian scheme of vassal kingdoms.
 3. The Arsacid dynasty or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი, romanized: arshak'iani), a branch of the Arsacid dynasty of Parthia, ruled the ancient Kingdom of Iberia (Kartli, eastern Georgia) from c. 189 until 284 AD.The Arsacid dynasty of Iberia was succeeded by the Chosroid dynasty
 4. Before Arsaces I founded the ArsacidDinasztia, he was chieftain of the Parni, an ancient Central-Asian tribe of Iranian peoples and one of several nomadic tribes within the confederation of the Dahae. The Parni most likely spoke an eastern Iranian language, in contrast to the northwestern Iranian language spoken at the time in Parthia
 5. The Arsacid Dynasty was the ruling dynasty of Persia following the conquest of the earlier Achaemenids by Alexander the Great and his successors. From its origins in the lands of Parthia by the Caspian Sea, the Arsacids progressively took land from the Seleucids, Alexander's successors who owned the regions of Persia and Bactria
 6. Arsacid Dynasty The Arsacid Dynasty ruled Parthia , which included the Iranian plateau and intermittently Mesopotamia , from 253 BC until their overthrow by the Sassanid Dynasty in AD 226 . Arsacid Kings of Parthia, 250 BC - 226 A
 7. ARSACIDS. ii. The Arsacid Dynasty. 1. History.The rise of the Arsacids is closely linked to the history of another dynasty, that of the Seleucids.After 308 BCE its founder, Seleucus I, had conquered the eastern part of Iran and also, after the battle of Ipsus (301 BCE), annexed large portions of Syria

Arsacid definition is - a member of a dynasty of Parthian rulers established in revolt against the Seleucids about 250 b.c. and overthrown by the Persian Sassanids a.d. 226 The Arsacid Dynasty, and where you can find the Arsacids, you can also find Persian, and Armenian Dynasties as well. And what do you know. I found the Sassanians as well, and I wondered how superb the R&D team of Crusader Kings were. Rest assured, they indeed did they homework The Arsacid dynasty or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი, romanized: arshak'iani), a branch of the Arsacid dynasty of Parthia, ruled the ancient Kingdom of Iberia (Kartli, eastern Georgia) from c. 189 until 284 AD.The Arsacid dynasty of Iberia was succeeded by the Chosroid dynasty. Why the Arsacid court retroactively chose 247.

The Arsacid Dynasty was the ruling dynasty of Persia following the conquest of the earlier Achaemenids by Alexander the Great and his successors. [85], With some 20,000 Romans dead, approximately 10,000 captured, and roughly another 10,000 escaping west, Crassus fled into the Armenian countryside Arsacid dynasty. 52-428 AD. Roman-Parthian War. 58-63 AD. Roman Province of Armenia.

. Remove Ads Advertisement Arsacid synonyms, Arsacid pronunciation, Arsacid translation, English dictionary definition of Arsacid. adj. Of or relating to the Parthian dynasty that ruled Persia and parts of Asia Minor from c. 250 bc until its overthrow in ad 224 Arsacid definition: adjectiveOf or relating to the Parthian dynasty that ruled Persia and parts of Asia Minor from c. 250 BC until its overthrow in AD 224. nounA member or subject of this dynasty.Origin of Arsacid After Arsaces (fl. 250 BC), founder..

The Arsacid dynasty first formed in the northern steppes of what is now Turkestan. Rome and Parthia competed with each other to establish the kings of Armenia as their subordinate clients. He promised Pompey that he would act as a guide through Armenia, but, when Tigranes II submitted to Rome as a client king, Tigranes the Younger was brought to Rome as a hostage Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid dynasty of Parthia rule in Armenia. Tiridates I (Տրդատ Ա, Trdat A, Tīridāt Τιριδάτης, Tiridátes) was King of Armenia beginning in 53 AD and the founder of the Arsacid dynasty of Armenia The Arsacid dynasty known natively as the Arshakuni dynasty (Armenian: Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. They are a branch of the Arsacid dynasty of Parthia. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid dynasty of Parthia rule in Armenia

Its rulers, the Arsacid dynasty, belonged to an Iranian tribe that had settled there during the time of Alexander. They declared their independence from the Seleucids in 238 BC, but their attempts to unify Iran were thwarted until after Mithridates I advent to the Parthian throne in about 170 BC The Arsacid dynasty or Arshakuni (Armenian: Արշակունի Arshakuni), ruled the Kingdom of Armenia from 12 to 428.[1] The dynasty was a branch of the Arsacid dynasty of Parthia. Arsacid kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad dynasty until 62 when Ti Arsacid dynasty, (247 bc-ad 224), ancient Iranian dynasty that founded and ruled the Parthian empire. The progenitors of the dynasty were members of the Parni tribe living east of the Caspian Sea. They entered Parthia (q.v.) shortly after the death of Alexander the Great (323 bc) and gradually.. Download 2 Arsacid Dynasty Stock Illustrations, Vectors & Clipart for FREE or amazingly low rates! New users enjoy 60% OFF. 148,246,040 stock photos online

During the internal disruption following the death of Mithradates II (c. 123 - 88 B.C.), Kamnaskires II was able to restore a measure of Elymean independence, and his dynasty was to endure until about A.D. 100, when it was replaced by an Arsacid dynasty, or at least one which used Parthian names The Arsacid dynasty or Arshakuni (Armenian: Արշակունի Arshakuni), ruled the Kingdom of Armenia from 12 to 428. The dynasty was a branch of the Arsacid dynasty of Parthia.Arsacid kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad dynasty until 62 when Tiridates I secured Parthian Arsacid rule in Armenia. . However, he did not succeed in. . After the Parni nomads had settled in Parthia and had built a small independent kingdom, they rose to power under king Mithradates the Great (r.171-138 BCE). The Parthian Empire occupied all of modern Iran, Iraq, and Armenia, parts of Turkey, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, and.

Arsacid dynasty (247 BC-AD 224) Persian dynasty. It was founded by Arsaces (r. с 250-211? BC) of the Parni tribe, which originally dwelt east of the Caspian Sea and entered. Arsacid dynasty of Armenia. From Wikipedia, the free encyclopedia. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed Arsacid dynasty of Armenia: | | | Arsacid| Արշակունի| Arshakuni | World Heritage Encyclopedia, the aggregation of the largest online encyclopedias available, and the most definitive collection ever assembled Arsaces' historic invasion of Parthia was a process. Before Arsaces I, King and founder of the Arsacid dynasty, and his brother, Tiridates captured Parthia, they appeared to be residing in the province previous to the appointment of Andragoras as satrap, or governor

Ancient Civilizations. Ancient Of Egypt , Greece , Persian , Sumer , China , Japan , Mexico.. Menu and widget . The dynasty was a branch of the Arsacid dynasty of Parthia.Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid dynasty of Parthia rule in Armenia

. It was founded by Arsaces (r. с 250-211? BC) of the Parni tribe, which originally dwelt east of the Caspian Sea and entered Parthia after the death of. The Arsacid dynasty or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი Arshak'iani), a branch of the Arsacid dynasty of Parthia, ruled the ancient Kingdom of Iberia (Kartli, eastern Georgia) from c. 189 until 284 AD. The Arsacid dynasty of Iberia was succeeded by the Chosroid dynasty

Unique Arsacid Dynasty Stickers designed and sold by artists. Decorate your laptops, water bottles, helmets, and cars. Get up to 50% off. White or transparent The Arsacid dynasty known natively as the Arshakuni dynasty ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428.They are a branch of the Arsacid dynasty of Parthia.Arsacid Kings reigned intermittently. Kingdom of Armenia under the Arshakuni Dynasty, 150 History of Armenia

Arsacid Dynasty of Armenia - Ancient History Encyclopedi

The Arsacid dynasty known natively as the Arshakuni dynasty (Armenian: Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. They are a branch of the Arsacid dynasty of Parthia.Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid dynasty of Parthia rule in Armenia Hi there! Below is a list of arsacid dynasty of armenia words - that is, words related to arsacid dynasty of armenia. There are 95 arsacid dynasty of armenia-related words in total, with the top 5 most semantically related being kingdom of armenia, tiridates i of armenia, vologases iii of parthia, nero and parthian empire.You can get the definition(s) of a word in the list below by. Check out Arsacid Dinasztia by Arkial on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.com Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found 3 dictionaries with English definitions that include the word arsacid dynasty: Click on the first link on a line below to go directly to a page where arsacid dynasty is defined Of or relating to the Parthian dynasty that ruled Persia and parts of Asia Minor from c. 250 bc until its overthrow in ad 224. n. A member or subject. Arsacids - definition of Arsacids by The Free Dictionary. https the multi-cultural and multi-lingual Arsacid Empire was Rome's major opponent in the East from the first century BC to the.

Arsacid Dynasty of Armenia - Simple English Wikipedia, the

 • Arsacid The Arsacid dynasty, also known as the Ashkanian dynasty built the empire of Parthia in ancient Persia. Originally, Parthia was a region in ancient Persia corresponding approximately to Northwest Khurasan. History of the Arsacid Dynasty. In 318 B.C.E. Pithon, satrap of Media, seized Parthia and installed his brother Eudamus
 • The Arsacid dynasty was recognized as the lawful ruler of Parthia, but the kings had to pay tribute to Antiochus. After 188 BCE, when Antiochus had died, a new phase of Parthian expansion started. King Mithradates I the Great (171-138 BCE) first attacked the eastern kingdom of Bactria
 • Arsacid Dynasty Of ArmeniaThe Arsacid dynasty' or Arsagid dynasty, known natively as theArshakuni dynasty (Armenian Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428 They are a branch of the Iranian Parthian Arsacids. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured.
 • Look at other dictionaries: Arsacidæ — • It was under the Dynasty of the Arsacids, who ruled the Persian empire from the year 256 B.C. to A.D. 224, that Christianity found its way into the countries watered by the Euphrates and the Tigris Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006 Catholic encyclopedia. Arsacid
 • Arsacid Ar·sa·cid (ärʹsə-sĭd, är-sāʹ-) adj. Of or relating to the Parthian dynasty that ruled Persia and parts of Asia Minor from c. 250 B.C. until its overthrow in A.D. 224
 • The Iberian Arsacid or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი) is the name of the dynasty of Georgian kings of Kartli of Parthian Arsacid and Pharnavazid origin that ruled Iberia from c. 189 until 284 AD. They were succeeded by the Chosroid dynasty.. History. Once the Arsacids, in the person of Vologases II (r. 180-191), had consolidated their hold on the Armenian throne by 180.
 • ted between 75 and 62 BC.jpg 500 × 226 47 K

Video: ARSACIDS vii. The Arsacid dynasty of Armenia ..

IRANIAN HISTORY: PARTHIANS: Dynasty of Arsacid Empire

 1. The Arsacid Dynasty may refer to: * Arsacid Dynasty of Armenia * Arsacid dynasty of Iberia * Arsacid Dynasty of Caucasian Albania * Parthia Wikimedia Foundation. 2010
 2. The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Colby College Libraries
 3. Arsacid (not comparable) of or pertaining to the Parthian dynasty established by Arsaces I which ruled the Parthian Empire during 247 BC - 224 AD, Armenia during 54-428, as well as Iberia and Caucasian Albania of or pertaining to the realms ruled by that dynasty Translation
 4. The Arsacid dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century CE. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. [1] The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty. The historian Movses Kaghankatvatsi.
 5. The Arsacid dynasty, known natively as the Arshakuni dynasty (Արշակունի Aršakuni), ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. 121 relations
 6. The concept Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents the subject, aboutness, idea or notion of resources found in Missouri University of Science & Technology Library
 7. So great was the influence of the following Arsacid dynasty that we have about as many Parthian words and stems in the Armenian language as we have those of unmediated Indo-European origin (Armenian was considered a curious Iranian dialect until 1876)

The Arsacid dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 3st to the 6th century. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.: Attribution: Gegart at Russian Wikipedia You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work to remix - to adapt the work Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made Listen to Arsacid Dynasty on Spotify. Arkial · Single · 2013 · 1 songs The Arsacid Dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century AD. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty. The historian Movses Kaghankatvatsi. The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Boston University Libraries

Accueil / Uncategorized / arsacid dynasty wiki. Publié sur octobre 5, 2020 par — Laisser un commentaire arsacid dynasty wiki. Arsacid dynasty of Iberia and Amazasp II of Iberia · See more » Amazasp III of Iberia. Aamazasp III or Hamazasp (ამაზასპ III, Latinized as Amazaspus) was a king of Iberia (natively known as Kartli ancient Georgia) from 260 to 265 AD. New. Arsacid dynasty of Iberia and Amazasp III of Iberia · See more » Anti-kin The Iberian Arsacid or Arshakiani (Georgian: არშაკიანი) is the name of the dynasty of Georgian kings of Kartli of Parthian Arsacid and Pharnavazid origin that ruled Iberia from c. 189 until 284 AD. They were succeeded by the Chosroid dynasty

Arsacid dynasty of Armenia : definition of Arsacid dynasty

 • The Arsacid dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century CE. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty. The historian Movses Kaghankatvatsi.
 • The Arsacid Dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania in the 1st - 5th century A.D. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty. The historian Movses Kaghankatvatsi provided a.
 • The Arsacid Dynasty or (sometimes called the Arshakuni Dynasty) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. They used to be a branch of the Parthian Arsacids but became a distinctly Armenian dynasty later on. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years after the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I of Armenia secured Arsacid rule in Armenia
 • Arsacid Dynasty Of Armenia. The Arsacid dynasty' or Arsagid dynasty, known natively as theArshakuni dynasty (Armenian: Արշակունի Aršakuni) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428.They are a branch of the Iranian Parthian Arsacids. Arsacid Kings reigned intermittently throughout the chaotic years following the fall of the Artaxiad Dynasty until 62 when Tiridates I secured Arsacid.
 • According to a treaty, concluded in 20 BCE between the Roman ruler Augustus and his Parthian colleague Phraates IV, the Romans had the right to appoint the Armenian kings. However, in 52 CE the Parthian king Vologases I, a member of the Arsacid dynasty, using an internal crisis in Armenia and a change of government in Rome, installed his brother Tiridates as king of Armenia

Arsacid Dynasty Also called Arshakuni (247 BC-AD 224), ancient Iranian dynasty that founded and ruled the Parthian empire. The progenitors of the dynasty were members of the Parni tribe living east of the Caspian Sea. They entered Parthia (q.v.) shortly after the death of Alexander the Great (323 BC) and. The family Arsacid dinasztia, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Missouri University of Science & Technology Library The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Qatar National Library - مكتبة قطر الوطنية Arsacid-dynastin i Armenien - Arsacid dynasty of Armenia. Från Wikipedia, den fria encyklopedin. Arsacid Արշակունի Arshakuni Föräldrahus: Arsacid of Parthia: Land: Armenien Syrien Cilicia Albanien: Grundad: 52: Grundare: Tiridates I: Nuvarande huvud

Arsacid Dynasty of Armenia - (CAIS

 • Arsacid (Arshakuni) dynasty, 66-428 19 works Search for books with subject Arsacid (Arshakuni) dynasty, 66-428. Keresés. Hay-byuzandakan haraberutʻyunnerě IV-VII dd V. K. Iskanyan Not In Library. Not In Library. Arshak arkʻa, Drastamat Nerkʻini Levon Khechʻoyan Not In Library
 • An arsacid is a dynasty belonging to a historical region located in north-eastern Iran
 • Listen today about new interesting topic - Arsacid dynasty. *---*---*---*---*---*---*---*---*---*--­*---*---*---* Check out more exciting topics to verify YOUR LEVEL.
 • Arsacid dynasty of iberia: ltp|>The |Iberian Arsacids| (|Georgian|: |არშაკიანი|, |Aršakiani|, or არშაკუნიანი, |Aršakuniani.
 • The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D. represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Boston University Libraries
 • The Arsacid Dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century AD. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation. The Arsacids were succeeded by the Mihranid dynasty

The Arsacid dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania from the 1st to the 5th century CE. After the rise of the Parthian Empire the kings of Caucasian Albania were replaced with an Arsacid family and would later be succeeded by another Iranian royal family in the 5th century AD, the Mihranids The Arsacid Dynasty was a dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania in the 1st - 5th century AD. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia and Iberia formed a pan-Arsacid family federation Look at other dictionaries: Arsacidæ — • It was under the Dynasty of the Arsacids, who ruled the Persian empire from the year 256 B.C. to A.D. 224, that Christianity found its way into the countries watered by the Euphrates and the Tigris Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006 Catholic encyclopedi

Arsacid dynasty of Iberia - Wikipedi

 • Arsacid Dynasty Of Iberia - HistoryOnce the Arsacids, in the person of Vologases II (r with his son Rev I, whose reign (189-216) inaugurated the Arsacid dynasty in Iberia Even as the Arsacids set on the thrones of three Caucasian kingdoms - those of Armenia, Iberia, and Albania - the dynasty was dislodged, in 226, from power in its original homeland and the more powerful and.
 • Listen to the audio pronunciation of Arsacid Dynasty of Parthia on pronouncekiwi. Sign in to disable ALL ads. Thank you for helping build the largest language community on the internet. pronouncekiwi - How To Pronounce Arsacid Dynasty of.
 • in İngilizce İngilizce sözlükte anlamı (247 BC-AD 224) Persian dynasty. It was founded by Arsaces (r. 250-211? BC) of the Parni tribe, which originally dwelt east of the Caspian Sea and entered Parthia after the death of Alexander the Great (323 BC), gradually extending control southward
 • The members of the Arsacid line who fell into the hands of the victor were put to death a number of the princes found refuge in Armenia where the Arsacid dynasty maintained itself till A.D. 0 The new empire founded by Ardashir 1.the Sassanian, or Neo-Persian Empireis essentially different from that of his Arsacid predecessors
 • Arsacid Dynasty Arsaces, the leader of the Parni tribe, conquered Parthia in north-eastern Iran, then secured the satrapy of Parthava from the Seleucid Empire following a rebellion. Zoroastrian Slavery Aversion: +25% servile unres
 • Arsacid Dynasty. Download Arsacid Dynasty by Arkial at Juno Download. Listen to this and millions more tracks online. Arsacid Dynasty. GENRES. All Genres Balearic/Downtempo Bass Breakbeat Disco/Nu-Disco DJ Tools Drum And Bass Dubstep Deep Dubstep Dirty Dubstep/Trap/Grime EDM Electro Euro Dance/Pop Dance Footwork/Juke
 • Category:Arsacid dynasty | Military Wiki | FANDOM powered by Wikia. FANDOM. Search Sign In Don't have an account? Register Military. 254,166 Pages. Add new page. Popular pages. Most visited articles. List of serving generals of the Pakistan Army Japanese.

Check out our arsacid dynasty selection for the very best in unique or custom, handmade pieces from our shops If you enjoy the video please a like and if you have not jet subscribe please do, to show your support to the channel and help me reach my 500 subcriber goal. Link to mod page steam : https. The family Arsacid dynasty, 247 B.C.-224 A.D represents a social unit related by birth, marriage, adoption, or civil union that is associated with resources found in Bowdoin College Library Arsacid Dynasty Also called Arshakuni (247 BC - AD 224), ancient Iranian dynasty that founded and ruled the Parthian empire. The progenitors of the dynasty were members of the Parni tribe living east of the Caspian Sea. They entered Parthia (q.v.) shortly after the death of Alexander the Great (323 BC. The Arsacid dynasty or Arshakiani ( Georgian: არშაკიანი, romanized: arshak'iani), a branch of the Arsacid dynasty of Parthia, ruled the ancient Kingdom of Iberia ( Kartli, eastern Georgia) from c. 189 until 284 AD. The Arsacid dynasty of Iberia was succeeded by the Chosroid dynasty

Պարթև Արշակունիներ. 1,038 likes · 10 talking about this. Communit The Flag of the Arsacid Dynasty of Armenia Here at Fun With Flags we strive to find all the flags from around the world that you the consumer wants. All of our flags and flag apparel that you purchase is of the highest quality and the designs are cleaned up and colours enhanced to further make your purchase exceptional. If there is a flag that we don't have yet that you would like to.


Arsacid Dynasty of Armenia - History

The predecessor of the Kingdom was the Satrapy of Armenia ("Armina" in the Old Persian, "Harminuya" in the Elamite and "Urashtu" ("Urartu") in the Bablylonian parts of Behistun Inscription of Darius the Great ) part of the Achaemenid Empire , which later became an independent Kingdom under the Orontid Dynasty with Macedonian influence.

After the destruction of the Seleucid Empire , a Hellenistic Greek successor state of Alexander the Great 's short-lived empire, a Hellenistic Armenian state was founded in 190 BC by Artaxias I at its zenith, from 95 to 66 BC, Armenia extended its rule over parts of the Caucasus and the area that is now eastern Turkey , Syria and Lebanon for a time, Armenia was one of the most powerful states in the Roman East. It came under the Roman sphere of influence in 66 BC, after the battle of Tigranocerta and the final defeat of Armenia's allied Mithridates VI of Pontus . Mark Antony invaded and succumbed the kingdom in 34 BC, but Romans lost hegemony at time of the Final war of the Roman Republic in 32-30 BC. In 20 BC, Augustus negotiated a truce with the Parthians, making Armenia a buffer zone between the two major powers.

Subsequently, Armenia was often a focus of contention between Rome and Persia . The Parthians forced Armenia into submission from 37 to 47, when the Romans retook control of the kingdom.

Under Nero , the Romans fought a campaign (55–63) against the Parthian Empire , which had invaded the Kingdom of Armenia, allied to the Romans. After gaining (60) and losing (62) Armenia, the Romans sent XV Apollinaris from Pannonia to Cn. Domitius Corbulo , legatus of Syria . Corbulo, with the legions XV Apollinaris, III Gallica , V Macedonica , X Fretensis and XXII , entered (63) into the territories of Vologases I of Parthia , who returned the Armenian kingdom to Tiridates .

Another campaign was led by Emperor Lucius Verus in 162-165, after Vologases IV of Parthia had invaded Armenia and installed his chief general on its throne. To counter the Parthian threat, Verus set out for the east. His army won significant victories and retook the capital. Sohaemus, a Roman citizen of Armenian heritage, was installed as the new client king . But a result of an epidemic within the Roman forces, Parthians retook most of their lost territory in 166 and forced Sohaemus to retreat to Syria, аnd in Armenia Arsakid’s dynasty was restored.

After the fall of the Arsacid Dynasty in Persia, there succeeded the Sassanian Dynasty which aspired to establish control over Armenia. The Sassanid Persians occupied Armenia in 252. In 287 Tiridetes III the Great , was established king of Armenia by the Roman armies. He soon accepted Christianity. The traditional date is in 301, earlier than Constantine the Great .

In 387 the kingdom was split between the East Roman Empire and the Persians. Western Armenia quickly became a province of the Roman Empire under the name of Armenia Minor Eastern Armenia remained a kingdom within Persia until 428, when the local nobility overthrew the king, and the Sassanids installed a governor in his place.

By the second century BC the population of Greater Armenia spoke Armenian , implying that today’s Armenians are the direct descendants of those speakers.


Afshin defeated

Sembat, advised of troop movements towards Nakhitchévan, began to mobilize his forces. But in an effort to avoid armed conflict, he sent the Katholikos George to the headquarters of the Emir for negotiation. Afshin showed a pretended readiness for friendly settlement of differences, but proposed that the king come in person for discussion. Sembat, scenting a trap, declined the invitation, and the Katholikos was thereupon placed in detention. The Emir now dropped his mask, and hostilities began. The Atrpatakan army advanced as far as the center of the Armenian kingdom, and an engagement took place at the foot of Mount Aragadz (Alagöz), the enemy force being defeated and put to flight.


Arsacid dynasty

Arsacid Dynasty of Armenia — The Arsacid Dynasty (Arshakuni Dynasty) ruled the Kingdom of Armenia from 54 to 428. Formerly a branch of the Parthian Arsacids, they became a distinctly Armenian dynasty. [cite book | last = Olson |first = James | title = An Ethnohistorical… … Wikipedia

Arsacid Dynasty of Caucasian Albania — The Arsacid Dynasty was the dynasty of Parthian origin, which ruled the kingdom of Caucasian Albania in the 1st 5th century A.D. They were a branch of the Parthian Arsacid dynasty and together with the Arsacid rulers of the neighboring Armenia… … Wikipedia

Arsacid dynasty of Iberia — The Iberian Arsacids ( ka. არშაკიანი, Aršakiani , or არშაკუნიანი, Aršakuniani ), a branch of the eponymous Parthian dynasty, ruled the ancient Georgian kingdom of Iberia from c. 189 until 284 A.D., when they were succeeded by the Chosroid Dynasty … Wikipedia

Dinasztia — A dynasty is a succession of rulers who belong to the same family for generations. A dynasty is also often called a house , e.g. the House of Saud or House of Habsburg . In the histories of Europe, much of Asia and some of Africa, ruling and… … Wikipedia

Arsacid Empire — Infobox Former Country native name = Ashkâniân (اشکانیان) conventional long name = Parthian Empire common name = Parthia| continent = Asia region = Middle East, Central Asia, and Western Asia country = Iran era = Classical antiquity status =… … Wikipedia

dinasztia — dynastic /duy nas tik/ Brit. also /di nas tik/, dynastical, adj. dynastically, adv. /duy neuh stee/ Brit. also /din euh stee/, n., pl. dynasties. 1. a sequence of rulers from the same family, stock, or group: the Ming dynasty … Universalium


الگو:Country data Arsacid dynasty of Armenia

الگو:Country data Arsacid dynasty of Armenia ظرف داده‌ای داخلی است که برای تراگنجانش مستقیم در نظر گرفته نمی‌شود. این الگو به طور غیر مستقیم توسط الگوهایی مانند پرچم ، پرچمک ، و غیره استفاده می‌شود.

این الگو در محدودهٔ ویکی‌پروژهٔ الگوی پرچم قرار دارد، که تلاش مشترکی برای نگهداری از الگوهای پرچم در ویکی‌پدیا است. بحث کامل‌تر سامانهٔ الگوی پرچم را، شامل پارامترها که اینجا توضیح داده نشده‌است، می‌توانید در صفحهٔ پروژه بیابید.

پارامترهای استاندارد

نام پارامترمقدارمفهوم
álnév سلسله اشکانی ارمنستان نام مقالهٔ اصلی (سلسله اشکانی ارمنستان)
flag alias Standard of the Arshakuni Arsacid dynasty.svg نام تصویر (File:Standard of the Arshakuni Arsacid dynasty.svg، نمایش داده‌شده در سمت راست)

کاربرد نمونه

 • <<پرچم|arsacid dynasty="" of="" armenia="">> →   سلسله اشکانی ارمنستان
 • <<پرچمک|arsacid dynasty="" of="" armenia="">> →

داده‌های الگو

Country data Arsacid dynasty of Armenia

این الگو نباید مستقیم استفاده شود، بلکه به طور غیر مستقیم توسط الگوهای پرچم مانند الگو:پرچم و الگو:پرچمک مورد استفاده قرار می‌گیرد. رده:سامانه الگوی پرچم را برای یک فهرست کامل از الگوهای پرچم و Wikipedia:WikiProject Flag Template را برای توضیحات بیشتر ببینید.


The list is a reconstruction, using. on Parthian, Greek and Roman sources. It is based on A.D.H Bivar 1983, "The Political History of Iran Under the Arsacids" in The Cambridge History of Iran pp. 98 99,

Arsaces I c. 247 - ?? B.C.EE

Tiridates I c. 246 - 211 B.C.E

Arsaces II c. 211 - 191 B.C.E (also called Artabanus )

Phriapatius c. 191 - 176 B.C.E

Phraates I c. 176 - 171 B.C.E

Mithridates I c. 171 - 138 B.C.E

Phraates II c. 138 - 127 B.C.E

Artabanus I c. 127 - 124 B.C.E

Mithridates II c. 123 - 88 B.C.E

Gotarzes I c. 95 - 90 B.C.E

Orodes I c. 90 - 80 B.C.E

Unknown kings c. 80 - 77 B.C.E

Sanatruces c. 77 - 70 B.C.E

Phraates III c. 70 - 57 B.C.E

Mithridates III c. 57 - 54 B.C.E

Orodes II c. 57 - 38 B.C.E

Pacorus I c. 39 - 38 B.C.E (co-ruler with his father Orodes II)

Phraates IV c. 38 - 2 B.C.E

Tiridates II c. 30 - 26 B.C.E

Phraates V (Phraataces) c. 2 B.C.E - A.C.E. 4

Musa c. 2 B.C.E - AD 4 (co-ruler with her son Phraates V)

Orodes III c. AD 6

Vonones I c. 8 - 12

Artabanus II c. 10 - 38

Tiridates III c. 35 - 36

Vardanes I c. 40 - 47

Gotarzes II c. 40 - 51

Sanabares c. 50 - 65

Vonones II 51

Vologeses I c. 51 - 78

Vardanes II c. 55 - 58

Vologeses II c. 77 - 80

Pacorus II c. 78 - 105

Artabanus III c. 80 - 90

Vologeses III c. 105 - 147

Osroes I c. 109 - 129

Parthamaspates c. 116

Mithridates IV c. 129 - 140

Unknown king c. 140

Vologeses IV c. 147 - 191

Osroes II c. 190 (rival claimant)

Vologeses V c. 191 - 208

Vologeses VI c. 208 - 228

Artabanus IV c. 216 - 224

Synonyms and alternate spellings: Iran, Persia

Note - This encyclopedia is a work in progress. It is far from complete and is being constructed and improved all the time. If you would like to contribute articles or expansions of existing articles, please contact news (at) mideastweb.org. Suggestions and corrections are welcome. The concise version of this dictionary is at our Middle East Glossary.

Spelling - Spelling of words in Middle-Eastern languages is often arbitrary. There may be many variants of the same name or word such as Hezbollah, Hizbolla, Hisbolla or Husayn and Hussein . There are some conventions for converting words from Semitic languages such as Arabic and Hebrew . There are numerous variant renderings of the same Arabic or Hebrew words, such as "Hizbollah," "Hisbulla" etc. Több betűnek nem lehet pontos megfelelőjét megtalálni.

Kiejtés - Az arab és héber magánhangzókat másképpen ejtik, mint angolul. & quoto & quot nagyon rövid. A & quota & quot általában a & quota & quot kifejezéshez hasonlóan hangzik, néha az & quot; Arafat & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; #H & quot; a 'het ('Hirbeh, 'Hebron és 'Hisbollah ') olyan hangot jelöl, amely némileg hasonlít a ch in & quotloch & quot skót kiejtésben, de a nyelv hátulját érinti a szád teteje. A CH -t Lochhoz hasonlóan kell kiejteni, határozottabb mássalhangzó, mint a 'het.

A & quot; G & quot; kombináció, és néha a & quot; & quot; egy mély bélnyomású hangot jelöl, amelyet a nyugatiak körülbelül "& quot; - nek hallhatnak. & Quot; A & quotr & quot

A MidEastWeb minden eredeti anyaga a MidEastWeb és/vagy szerzőik szerzői joga, hacsak másképp nem jelezzük. Kérjük, ne másoljon anyagokat erről a webhelyről a webhelyére vagy a fórumokra engedély nélkül. Kérjük, meséljen barátainak a MidEastWeb -ről. Kérjük, továbbítsa ezeket az anyagokat e -mailben a barátoknak, akik hivatkoznak erre az URL -re - http://www.mideastweb.org és az anyag URL -jére. Kinyomtathat anyagokat saját használatra vagy osztálytermi használatra, megadva a MidEastWeb URL -címét. A szerzői joggal megjelölt oldalakon a nyomtatott anyagokon fel kell tüntetni ezt a megjegyzést:

és meg kell adni az eredeti URL -címét. Másolás bármilyen más formában - csak engedéllyel. Olvassa el a részletes használati feltételeket és a szerzői jogi információkat


Arsacid örmény összeomlás (Szent Muhammad)

Bizánci Birodalom
____________________________
Szászánida Birodalom

Arsacid Örményország
Párisztán

Konstantin IV
Örmény Dávid
______________________________
Peroz III
Perzsa Narsieh
Perzsa Shapur, Udisztán hercege

nehéz
_________________________________
nehéz

Az Arsacid örmény összeomlás (alternatívaként a Örményország háborúja és a Örmény örökösödési háború) konfliktus volt Örményországban a bizánci menetelés után Örményországban. A háború hosszú volt, és az Arsacid Örményország rövid életű Ibériai Köztársasággá, az Udisztáni Szászanida Királyságba és a Kis-Örményország Bizánc által történt annektálásához vezetett. Az öreg örmény királyság befolyatlanná vált a közel -keleti politikában.