Babiloni oroszlán

Babiloni oroszlán


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Nergal: Az oroszlánfejű kakasisten a babiloni pokolban (Föld)

Nergal a háború és az alvilág hősistene, és Babilónia, Föld, pokol, Halottak országa, és amit ma csak nevezhetünk, modernitás.

Nergal a büntetés egyik ügynökeként elnökölte az emberek ügyeit, és fő eszközei a mágia, a háború és a járvány voltak. Ő volt a Lélek Szellemeinek Királya is, akit szinte mindig elkísért nőstársa, Ereskigal és sok harcos démon, mint légiói.

A Nergal istenről azt mondták, hogy a szamaritánus héberek bálványa, akiket Kush, Cuthah, Cuthites, Cushite és Cutheans néven is ismerünk. Nergált említi a 2Kir.

E történelmi leírások alapján tudjuk, hogy Nergalról azt mondták, hogy kakas (kakas), vagy kakasfejű ember formájában imádják. De azt is megtalálják, hogy “Man-Lion ”-ként ábrázolják, egy férfi testével és egy oroszlán fejével.

Nergal egyik legrégebbi ábrázolásán olyan szimbólumokat is látunk, mint a szarvak a fején, skorpió, harci fejsze, Nagy Anya és a pokolkutya Cerberus, és#8211 a háromfejű és a#8216Démon-kutya ’.

A Skorpió rítusai az Apokalipszis rejtelmei.

Itt található egy ősi domborműves Nergal -faragvány, amely körülbelül az i. Sz. Vagy a második századból származik.

A halhatatlan bálványok, amelyeket Nergal, a kakas (kakas) és egy oroszlánfejű férfi jelképeztek, valójában a történelem két legfontosabb szimbóluma.

Ugyanezeket a szimbólumokat az exoterikus világ abraham vallásai is jól jelképezik, valamint az ősi gnoszticizmus ezoterikus lénye, amely a modern szabadkőművességet eredményezte. Van például Yaldabaoth, akit Nag Hammadiban úgy írnak le, mint főarhont, akit Sophia istennő teremtett „oroszlánarcú kígyó formájában, szeme olyan volt, mint a villámló tüzek.

Hadd emlékeztessem önöket néhány keresztényre, hogy Urunkat kakasként is szimbolizálták a Szentírásban, vagy azt kell mondanom, hogy “Szent kakas. ami „kakasra vagy kakasra” (hím csirke) utal és a gallīna kifejezést a „tyúk” (nőstény csirke) kifejezésre használják.

Ezért volt Jézus egyik vezetékneve: „Galileai Jézus a gallillei -ból”, és apostolai, mint Simon, is „Galileai Péter” nevet kaptak.

Emellett ne felejtsük el az Úr törzsének fő szimbólumát, és Júda az oroszlán.

Ez lehet az oka annak, hogy Jézust Galileai (kakas/kakas) névre keresztelik Gallillee -ből (Galli folyó), és az apostolok hercege, mint Simon, a szamaritánus, akit Péternek hívtak, szintén galileai. (Máté 26:69 János 7:41)

KI VOLT ISTEN NERGAL

Amint azt már sokszor említettem a gnosztikus harcosról, a mitológia és a teológia kéz a kézben jár, és bárhová is utazott a Szent Kakas papsága, gyakran halhatatlan nyomokat hagytak utódaik számára, hogy feltörjék a pecsétet, hogy kövessék az utat a valódi eredetük.

Ez lehet az oka annak, hogy megtaláljuk a Isten Nergal (Ner-gal, Nirgal vagy Nirgali) a Bibliában, mint Cuth város istensége (Cuthah):

Babilon emberei Sukkótbenótot készítettek, Cuth pedig Nergált, Hamat pedig Asimát, és Kush (Kish) atyja (2Királyok 17:30) (1Krónika 8: 33). 1 Sámuel 14:51 olvasandó, “ Kish, Saul apja és Ner, Abner apja, Abiel fiai voltak. unokatestvérek (1. ford. Krónikák 9:36)

A Nergal istentisztelet fő helyei állítólag Cutha és Tarbissa ősi városaiban találhatók. Cutha volt a szent város, ahol azt mondták, hogy „él”, és ahol az ókorban megtalálhatta híres szentélyét. A „Cuth emberei”, amikor gyarmatosítóként Szamariába szállították őket, bibliai módon olyan neveken lettek ismertek, mint a babiloniak, szamaritánusok és léviták.

Egyes történelmi babilóniai beszámolók szerint a fő templomuk a Gerizim -hegy volt, szemben a jeruzsálemi templommal, ahol azt mondták, hogy imádják a ‘Nergal nevű Istent. Az angol történelem atyja és az egyház doktora, Szent Bede azt mondja, hogy a Helyek Könyvében ezt olvassuk Benoth és Nergal városok voltak, amelyeket a szamaritánusok építettek Júdea régiójában. aki elvándorolt ​​Babilonból.

Érdekes, hogy Bede azt mondja, hogy Nergal Júdea régió közelében épült város, mert saját kutatásaim során, és ahogy a múltban is sokszor említettem, rájöttem, hogy az Ó -Júdea városa az ókori Szent Kréta szigete az Ida -hegy lábánál.

Ez az a hely, ahol a Nagy Krétai Anya ősi mítoszai, akiket olyan neveken ismerünk, mint Cybele, Magna Mater és Rhea, különleges papságot és#8221 -t bíztak meg a rejtett csecsemő Isten és Zeusz gondozásával. az Ida -hegyi barlangban bosszúálló apjától, Cronustól. Az Ida -Hegy -AKA Júda -ban volt, ahol különböző neveken ismert papság gondozásába helyezte, mint például a Curetes, Telchnines, Corybantes, Dactyls és Cabiri.

Az első századi római-zsidó történész, Josephus igazolja ezt a tényt, amikor azt mondja, hogy az Ida-hegyen a Jud vagy a zsidók (Idumean) törzse. Ma a zsidók vagy Júda törzse és a mi Urunk törzse néven ismertek.

Ezért találjuk a szamaritánus lévitákat az Ida -hegyen, amelyek szintén nagy valószínűséggel ugyanazok a helyek, ahol a híres lévita papi törvényhozó és Mózes megkapta a törvény könyveit Istentől a Sínai -hegyen. Végül is Krétán volt, ahol a történelem leghíresebb törvényhozói, mint például Epimenides Gnosis és Minos király, ilyen természetes módon születtek, Mózes a Kréta -i Ida -hegyen is megkapta volna az új törvényeket.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a szamaritánus léviták lesznek a törvénytelen védelmezők, akik a mi Urunkat irányítják ebben a 6. korban.

Egy kor, amely akkor érhet véget, amikor az utolsó törvényes papságot létesítik Urunk számára, és MINDEN színlelőt megszüntetnek vagy megsemmisítenek.

Mindezek az ősi történetek ugyanabból az Ida -hegyi papságból származnak, akikről azt gondolom, hogy a törzs magjai voltak, akiket “Samaritan Levites -ként ismerünk. ” Az Úr papságát a szövetség ládájának őrzésére és őrzésére bízták.

Nergal (Nirgal vagy Nirgali), akit a Szentírásban Nernek neveznek, ősi pátriárka és atya volt ennek a törzsnek.

A Nergal etimológiájában azt találjuk, hogy ez egy összetett szó, amely a két Ner és Gal szóból áll. A Ner jelentése gyertya, lámpa és vagy fény. Gal, ahogy már említettem, a latin gallusból vagy gallinaceousból származik, amely „kakasra vagy kakasra” (hím csirke) utal, a gallīna kifejezést pedig „tyúkra” (nőstény csirke) használják.

Ner-Gal volt az utódja (pro-geni) annak is, akit a mi Urunknak ismerünk nyugaton, és a galileai Jézust, a galileai folyót, és 12 apostlista galileáját, köztük a szamaritánus Simont, akit további bibliai vezetéknevek alatt is ismerünk. mint Szent Péter és#8211 AKA Az első gnosztikus, és amikor a hit hitehagyottja lett, ahonnan keresztelték, akkor Sátán lett. Az Úr bal keze és védelmezője.


Ősi csillagászat

Egészen a közelmúltig az emberiség történelmében a csillagászatot és az asztrológiát azonosnak tekintették. Az ókori emberek a csillagokat, a csillagképeket és a bolygókat szellemekkel és istenségekkel látták el, így a csillagászat és az asztrológia is a tudományok legrégebbi és legszentebbje.

Ősi csillagászati ​​naptárakat találtak szerte a világon. A Gobekli Tepi ősi csillagászati ​​megfigyelőközpontja ma legalább 12 000 éves. A régészek csak találgatni tudnak arról, hogy mi, ha bármilyen vallási (vagy asztro-teológiai) jelentőséget tulajdonítottak neki. Ugyanez nem mondható el az ókori Mezopotámiából kibontakozó csillagászatról.


4 válasz 4

A baj az, hogy az ékírásos táblát a bizonyítékokkal még nem fordították le. Hadd magyarázzam el egy példán keresztül:-

2007. július 5-én azt várom, hogy Dr. Michael Jursa kicsit megugrott az örömtől Londonban, amikor befejezte a "Nebo-Sarsekim Tablet" néven ismert fordítását. Ez a tábla megerősíti a Jeremiás 39. versében található nevet. A Jakab király bibliafordítói nem voltak biztosak abban, hogyan lehet szétválasztani a különböző neveket a névlistában, ezért a Jakab király verziója téves "Samgar-nebo, Sarsechim, Rabsaris". Dr. Jursa fordítása miatt ma már tudjuk, hogy ezt kell írni: "Samgar, Nebo-sarsechim, the Chief Eunuch .." (mert a "Nebo" a sarsechim-hez tartozik, és az is ismert, hogy a "Rabsaris" nem valakinek a neve, hanem azt jelenti, hogy "Chief" Eunuch ”asszír nyelven).

Tehát melyik hónapban szerezték be a Nebo-Sarsekim táblát egy régészeti lelőhelyről? Talán 2007 elején ?? Nem úgy. Először az 1870 -es években találták meg.

A lényeg az, hogy ezer és ezer, de még több ezer ékírásos tábla van ki nem állítva, hanem a világ múzeumaiban tárolják, és várják a fordítást. A probléma az, hogy a világnak nincs elég ékírásos fordítója. Bár igaz, hogy még nincsenek a Biblián kívüli bizonyítékaink, amelyek alátámasztják a tüzes kemencében tartózkodó három ember történetét, félrevezető, ha egyszerűen azt állítjuk, hogy „nincs bibliai bizonyíték”. Valószínűleg nem rendelkezünk vele, mert a lehetséges bizonyítékokat még nem fordították le: még nem volt alkalmunk lefordítani azon anyagok túlnyomó részét, amelyekből valószínűleg ilyen bizonyítékok származnak.

Bár még nincsenek konkrét megerősítő bizonyítékaink, van egy lenyűgöző aspektusa az eseményeknek Dániel könyvében. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy Shadrachot, Mesakot és Abednegot a babilóniaiak uralkodása idején tüzes kemencébe dobták, később pedig Dánielt egy oroszlánbarlangba vetették a perzsák uralma alatt. De kérjük, vegye figyelembe, hogy ha fordítva lett volna, akkor jogosak lennénk abban, hogy komoly kétségeink lennének az egész könyv hitelességét illetően: ha Dániel könyve azt állítja, hogy a három embert az oroszlánok elé vetették Babilon uralma alatt, és Dánielt tüzes kemencébe dobták a perzsa uralom alatt, akkor jó okunk lenne kételkedni abban, hogy a szerző ismeri a Perzsa Birodalmat vagy a perzsa érzékenységet.

Ennek oka, hogy a perzsákat erősen befolyásolta a zoroasztrizmus. Nagy Kürosz maga is zoroasztriai volt. És a zoroasztriánusok (most is, mint akkor) különös tekintettel vannak a tűzre. Számukra a tűz tiszta és tiszta. Tűz templomaik vannak, ahol szertartásokat végeznek. Nem annyira a tüzet használják az istentiszteleten, mint hogy magát a tüzet tisztelik tisztaságáért. Például a zoroasztriai papok arcmaszkot viselnek, hogy eltakarják a szájukat, amikor rituáléikat hajtják végre a tűz előtt, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem köpik -e ki vagy más módon nem szennyezik -e a tűz tisztaságát. Sokkal kevésbé gondolnák azt, hogy embert vagy embereket bármilyen tűzbe dobnak, szentségtörés lenne.

Amikor egyre több ilyen jellegű közvetett bizonyítékra bukkanunk, akkor kumulatív hatást gyakorol ránk, vagy legalábbis annak kellene lennie.

Miért voltak a babilóniaiak tüzes tüzek egyébként? Javasolták: készítsék el a téglafal befejezését csodálatos építményeikhez, mint például az Ishtar -kapu, üvegezett téglafalával.

És miért volt „oroszlánbarlangjuk”? Ez nem az a hely volt, ahol az oroszlánok éltek, hanem az a hely, ahol az elfogott (vagy külföldről vásárolt) oroszlánokat életben tartották mindaddig, amíg a király készen állt az oroszlánvadászatra. Az oroszlánvadászat idején a király, barátai és testőre lóháton állnának valami elhagyatott helyen, az oroszlánt elengednék, majd az oroszlánt levadásznák és megölnék. Oroszlánvadászat hatalmas freskóit láthatja a londoni British Museum falain, az Asszír Birodalom idejéből. A babiloniak ugyanazt a szórakozást fogadták el. Ezeken a vadászatokon a király fejezi be az oroszlánt, bizonyítva ügyességét, bátorságát, hatalmát és hajlandóságát arra, hogy alattvaló népeinek védelmezője legyen.

Van még egy lehetőség az oroszlánbarlang létezésére:-

A hittanár, Zoroaster jóval Daniel előtt tanított. De a zoroasztrizmus ma nem igazán vallás. Hogy nincs ma sokkal több követője, mint van? Feltételezések szerint az egyik oka annak, hogy a zoroasztrizmus nem népszerűbb, az a mód, ahogyan a halottaikról gondoskodnak. A zoroasztriánusok nem temetik el halottaikat, mert ez szennyezné a föld tisztaságát, és nem is hamvasztják el halottaikat. az megfertőzné a tűz tisztaságát.

Hogyan selejtezik a zorosztriánusok a holttesteket akkor és ma is? A testet vadállatoknak adják enni. Ez a világ azon részének tükröződése lehet, ahol valószínűleg keletkezett, Kelet -Perzsa/Irán, esetleg Afganisztán. A Himalájában még ma is túl jeges a talaj az év nagy részében, hogy eltemesse a halottakat. A szeretett személy holttestét (árért) egy ember kapja, aki felviszi a hegyre, hogy láthatatlanul a vadállatoknak adják. Amikor a perzsa és a medián uralkodók Babilonba érkeztek, gondolom, oroszlánokat hoztak magukkal a "temetés" formájához. Feltételezem, hogy különösen a királyi joguk és az elitjük miatt akarták volna: halottaikat ily módon borzasztó módon „eltemetni”, távol a nép tömegeinek kíváncsiskodó szemétől (és különösen azért, mert ezek közül sokan nem lennének zoroasztriai és így még kíváncsibb lenne). A külföldi medián és perzsa uralkodók minimálisra szeretnék csökkenteni annak lehetőségét, hogy egy uralkodó halála váljon a nép zavargó ünneplésének okaivá.

Röviden, Dánielt arra a helyre vitték, ahol a perzsa és a medián uralkodó elit halottait elhelyezték.

Figyelemre méltó, hogy amikor Dareiosz király korán reggel az odúhoz érkezett, nem hívott fényt, és lenézett az odúba, hogy megnézze, Dániel jól van -e. kiáltott Dánielhez (Dániel 6: 19,20). A Dániel 6. versének 19,20 verse azt sugallja, hogy nem voltak ablakok az egyszerű belenézéshez, az oroszlánok nem voltak ketrecekben, hogy lássák és csodálják. El voltak látva. Nem éppen ezt szeretné mindenki, ha az oroszlánoknak az a félelmetes feladatuk lenne, hogy megeszik az elhunyt szeretteiket? Ha az oroszlánok elvégeznék azt a feladatot, hogy megessék a szeretteiket, akkor valóban nem szeretné, ha maga vagy bárki más is választhatna.

Függetlenül attól, hogy ez a spekuláció igaz -e vagy sem, legalábbis Dániel könyve nem követ el komoly baklövést, és Dánielt tüzes kemencébe dobják a Perzsa Birodalom idején. A babilóniai Nabukodonozor tűzbe rendelte a három férfit: ő nem zoroasztriai.


Ősi zsidó történelem: A babiloni zsidó közösség

Volt egy zsidó csoport, akik soha nem hagyták el Babilóniát az i. E. 6. századi babiloni száműzetés után. Ez a közösség többé -kevésbé virágzott. Az i. E. 129 óta élő pártus uralom alatt, egy laza kötődésű félfeudális államban, a királyi kormány közbeavatkozása nélkül tudta fejleszteni autonóm intézményeit. A pártusok, akik mindig tartottak a római beavatkozástól, örömmel fogadták a zsidó ellenállást Rómával, legalábbis Hadrianus idejéig.

A pártusok zsidó összeköttetést létesítettek a kormány és a zsidó közösség között, az exilarch, aki így a babiloni zsidóság feje lett. Állítólag a Dávid -házból származtak, és büszkék voltak genealógiai tisztaságukra. Az exilarchák a kamarát, a pártus udvar hivatali szárnyát viselték, és vitatták az elsőbbséget a magas pártus tisztviselőkkel.

Az általuk vezetett közösség sokféle volt (számai 800 000 és 1 200 000 között változnak), és gazdaságilag is megalapozott, szép számú mezőgazdasági termelőt és sok kereskedőt tartalmazott, akik Kína és a Római Birodalom közötti nyereséges selyemkereskedelem közvetítőjeként gazdagodtak. áthalad Babilónián.

A zsidók nemcsak az istentisztelet szabadságát, az autonóm joghatóságot élvezték, hanem még azt is, hogy saját piacuk legyen, és piacfelügyelőket nevezzenek ki (agoranomoi).

226 -ban a szászánidák meghódították a pártusokat. Hithű zoroasztriánusok voltak, és volt némi feszültség az új politikai vezetés és a zsidó közösség között. Azonban I. Shapur uralkodása elején (241 𤬀) a bajok és nézeteltérések időszaka után fokozatosan javult a kapcsolat a királlyal.

Politikai és gazdasági helyzetükön kívül a babiloni zsidóság legfőbb érdeke a Júdea rabbiközpontjaival való kapcsolata és vallási/politikai fejlődése volt, ami a babiloni Gemara létrejöttéhez vezetett. Amíg volt templom, Jeruzsálem volt a zsidó nép vallási központja. A templom 70 -es megsemmisülésével, a babiloni diaszpóra Izraellel fennálló kapcsolatait az ambivalencia jellemezte.

Már 100 -ban is kísérletek történtek arra, hogy a babiloni rabbinikus bíróságokat függetlenítsék Izraeltől. Ezek a próbálkozások kudarcot vallottak. A nép és ezért a babiloni zsidó vezetés elismerte az izraeli zsidó bíróságok tekintélyét.

A hadrianus üldöztetés során számos tudós, R. Yochanan Ha-Sandlar, R. Eleazar szül. Shamua és R. Akiva más tanítványai ideiglenesen Babilóniában telepedtek le, és így növelték tekintélyét. R. Júda pátriárka mesteri személyisége azonban továbbra is uralkodott Izraelből. Legalább öt babilóniai volt az udvarában, és azt állította, és jogot kapott arra, hogy Babilóniára is bírókat rendeljen. R. Judah valóban elismerte az exilarch, R. Huna genealógiai fölényét, de csak biztonságos távolságban.

A körülmények Babilóniában megváltoztak, amikor 219 -ben megérkezett Nehardea, Abba Aricha (Rav), Judah HaNasi egyik tanítványa. Nehardeába érkezett az új bestseller, a Misna másolatával. Sámuel, Abba fia szül. Abba, gazdag selyemkereskedő, Nehardea vezető bölcse volt. Sámuel kiváló kapcsolatokat alakított ki I. Shapur királlyal. Neki köszönhető, hogy a babiloni zsidó közösség irányadó fénye az a szabály, hogy a polgári jognak van vallási joga.

Rav, megjegyezve komoly különbségeket maga és Samuel között, új akadémiát alapított a Sura -ban. Eközben Nehardea iskolája szétoszlott a 259 -es palmyreni rajtaütés után, és újra összeállt Pumbeditában, amely Sura riválisa lett a babiloni iskolák között. Több akadémia alakult ki Machozában és Mata Mechasyában. A tanítási folyamat minden iskolában hasonlónak tűnik. Mindegyik a Mishnah egy bekezdésével kezdődött, amelyhez úgy tűnik, már csatoltak további hagyományokat és vitákat a Mishnah írása előtti időszakból. Ezeket megvitatták, és új jogi nyilatkozatokkal egészítették ki. Mindezeket a kidolgozott anyagdarabokat, amelyek a Mishnah nyilatkozatához kapcsolódnak, sugyának nevezik. Minden következő generáció megtanulta a sugyát, majd kérdéseket, kihívásokat (általában egy másik ismert sugyától), filozófiai érveket és történeteket fűzött a tárgyalt anyagokhoz, vagy egy feltételezett elvhez, amelyről a jogi hallgatók a bölcsek előző generációit tartották. Mivel a legtöbb tanár az akadémiák előző vezetőjének tanítványa volt, kijelentéseik nagy részét tanáraik közvetlen idézeteként feltételezték. Sok példa van arra is, hogy a tanár viselkedését a tanár alapelveinek bizonyítékaként említik. Néhány tanár a filozófiai érvelés ösztönzésében hitt, mások a jogi szövegek alapos vizsgálatát hangsúlyozták.

Továbbra is volt egy bölcsek csoportja, akik hagyományokat cserélve utaztak Júdea és Babilónia között.

A zsidó közösség válságával szemben a Kr. E. Harmadik és negyedik században a babilóniaiak, akik mindig büszkék voltak származásukra, most ragaszkodni kezdtek a tanulásban és a zsidó tekintélyben való felsőbbrendűségükhöz is. Konstantin uralkodása alatt a Nasi, Hillel II megkönnyítette ezt számukra. Nyilvánosságra hozta a naptár szabályait, így megszakítva azt az egyetlen fennmaradó mérvadó köteléket, amely Izraellel Babilóniával kapcsolatban fennállt. Az eredmény az volt, hogy a babilóniai jogi akadémiák a 4-6. Századból a zsidó világ zsidó tekintélyes központjai lettek.


Babiloni oroszlán - történelem

Jelenések 16:16 bejelenti az armageddoni csata kezdetét: „És összegyűjtötte őket egy helyre, amelyet héber nyelven Armageddonnak hívnak.”
A következő három vers Nagy Babilon bukását írja le. „És a hetedik angyal kiöntötte poharát a levegőbe… és a nagy Babilon megemlékezett Isten előtt, hogy átadja neki a harag hevének borának poharát.”
Ez a rész egyértelműen azt tanítja nekünk, hogy Babilon pusztulása az armageddoni csata idején fog megtörténni.
Mivel tudjuk, hogy az armageddoni csata a nagy nyomorúság végén, az Antikrisztus uralkodása és a Fenevad bélyege után következik be, nyilvánvaló, hogy Babilon még nem esett el.

Egy másik prófécia Babilon pusztulásáról

Jeremiás ószövetségi próféta teljes szolgálata Jeruzsálem elpusztításának és Izrael babiloni fogságba hurcolásának prófétálásával foglalkozott. Azt is megjövendölte, hogy 70 év után visszatér Izrael Jeruzsálembe, és megjövendölte Babilon végső pusztulását.

A Babilon elleni prófécia megtalálható Jeremiás 50: 1-23.

„A beszéd, amelyet az Úr mondott Babilon ellen és a kaldeusok földje ellen Jeremiás próféta által. Hirdessétek magatokat a nemzetek között, és tegyétek közzé, és állítsatok fel normál közzétételt, és ne titkoljátok: mondjátok: Babilont elfoglalták ... Mert észak felől jön egy nemzet ellene, amely pusztává teszi országát, és senki sem lakik. benne… az Úr haragja miatt nem lesz lakott, hanem teljesen pusztaság lesz; mindenki, aki Babilonon megy, meg fog döbbenni, és sziszegi minden csapását. ”

A 17. és 18. vers biztosan meghatározza, hogy Babilonnak ez a pusztulása mikor következik be:

„Izrael szétszórt bárány, az oroszlánok elűzték őt: először Asszíria királya felemésztette, végül pedig ez a Nabukodonozor, Babilon királya törte el a csontjait. Ezért így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Íme, meg fogom büntetni Babilon királyát és földjét, ahogyan én büntettem Asszíria királyát. ”

A fenti szentírások azt tanítják nekünk, hogy Babilonnak ez a megjövendölt pusztulása Nabukodonozor babiloni birodalmának korszakában következik be.

Továbbá a 39-40. Versek kijelentették, hogy Babilon soha többé nem lesz lakott. "Ezért a sivatag vadállatai és a szigetek vadjai ott fognak lakni, és a baglyok lakni fognak benne, és nem lesz többé lakott örökké ..."

A Babilon két pusztulása előre megjósolt…

Jeremiás próféciája világosan kimondta, hogy Babilon elpusztul, soha többé nem lesz lakott. A Jelenések könyve mégis megjövendöli Babilon pusztulását Armageddon idején. Hogyan egyeztethetjük össze azt, ami bibliai ellentmondásnak tűnik?

Szó szerinti Babylon vs Mystery Babylon

Babilon fizikai városát eredetileg Nimród építette az özönvíz után. Az Eufrátesz partján helyezkedett el, mintegy 55 mérföldre délre attól a helytől, ahol Bagdad, Irak ma áll. A Babilon név az ott épített Bábel tornyából származik.

Babilon Hammurabi uralkodása alatt, ie 1728 körül vált világszerte kiemelt nagyvárossá. Babilon dicsőségét II. Nabukodonozor alatt (i. E. 604-562) érte el. A város hanyatlott Belsazár uralkodása alatt, és tönkrement, amikor Xerxes, perzsa király elpusztította azt ie 478 -ban.

Így teljesedett be Jeremiás megjövendölt Babilon pusztítása, és ahogy a prófécia mondta, a mai napig nem lakott. Szaddám Huszein a nyolcvanas évek végén elindított egy projektet Babilon újjáépítésére, de az erőfeszítéseket az I. Öböl -háború megállította, és még nem kell folytatni.
De ha Babilont soha nem kell újjáépíteni, miért szentelik a Jelenések könyvének két teljes fejezetét Babilon pusztulásának? És miért írják le egyértelműen Babilon pusztulását Armageddon idején?
A Jelenésekben leírt Babilont „Titokzatos Babilonnak” nevezik. A Mystery Babylon próféciája megtalálható Jelenések 17: 3-5.

„Lélekben tehát elvitt engem a pusztába, és láttam, hogy egy asszony ül egy skarlátvörös színű vadállaton, tele istenkáromlással, hét fejjel és tíz szarvú. És az asszony bíbor és skarlátvörös színű volt, és arany, drágakövek és gyöngyök díszítették, kezében egy arany pohár volt, tele utálatosságokkal és paráznasága mocskosságával. Homlokára pedig egy név volt írva: MISTERY, BABYLON THE NAGY, A HARLOTOK ÉS A FÖLD GYÜLÖNYEINEK ANYÁJA. ”

Ki az a Mystery Babylon?

A rejtély valami titkos vagy rejtett dolog, amit egyesek megértenek, míg mások nem. Ban ben Jelenések 17, több nyom is adott a Mystery Babylon kilétére. Négyet tárgyalunk itt.

Tipp #1. A Mystery Babylon egy város

Figyeljük meg a fenti próféciában, hogy egy asszonyt használnak a Mystery Babylon jelképezésére. A fejezet 18. verse azt mondja nekünk, hogy az asszony város. "És az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely uralkodik a föld királyai felett."

Nyom #2. A Mystery Babylon hatalmas nemzetközi rendszert vezet

Az 1. versben azt mondjuk, hogy az asszony sok vizen ül. A 15. vers elmagyarázza a vizek jelentését. "És ezt mondta nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a kurva ül, népek, sokaságok, nemzetek és nyelvek."

Ez a nő nemcsak város, hanem nyilvánvalóan a város egy hatalmas nemzetközi rendszer székhelye.

Nyom #3. A város 7 dombon fekszik

A 3. versben azt mondjuk, hogy az asszony 7 fejű fenevadon lovagol. A 9. vers felfedi a fejek jelentését. „És itt van az elme, amelyben bölcsesség van. A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül. ”

Ne feledje, már megtanultuk, hogy a nő egy város. Ez a rész azt mondja nekünk, hogy a város hét hegyen ül. Van egy város a földön, amelyet „Hét domb városa” néven ismernek. Ez Róma városa.
De vajon Róma egy nemzetközi hatalom központja, amely uralkodik a „népek, sokaságok, nemzetek és nyelvek” felett?
A Vatikán azt állítja, hogy világszerte egymilliárd római katolikus felett uralkodik. Ne feledje, ezt a próféciát jóval a katolikus egyház létezése előtt írták, és jóval azelőtt, hogy Róma székhelye lett volna.

Nyom #4. Lilába és vörösbe öltözött

Jelenések 17: 4 "Az asszony pedig bíbor és skarlátvörös színű volt, arany és drágakövek és gyöngyök díszítették, kezében volt egy arany pohár, tele utálatosságokkal és paráznasága mocskosságával."

A római katolikus egyházban két uralkodó testület működik: a bíborosi kollégium és a püspöki és érseki kollégium. Ez a két szerv némileg olyan, mint a szenátus és a képviselőház itt az Egyesült Államokban.
Ben megjelent egy cikk A kritérium, római katolikus kiadvány, 1988. július 1. A cikk címe: „Több, mint amit tudni akarsz a bíborosokról”. Azt írta: „A bíborosok vöröset viselnek, míg a nem bíboros püspökök és érsekek lilát viselnek.”
Tehát tekintsük át. A Mystery Babylon egy város, amely hét dombon fekszik. Rómát világszerte a „Hét domb városa” néven ismerik.
A Mystery Babylon az, hogy „üljön” népekre, tömegekre, nemzetekre és nyelvekre. ” Róma a római katolikus egyház központja, és egymilliárd tagot követel világszerte.
A Mystery Babylon leírása szerint bíborba és vörösbe öltözött. A római egyház két uralkodó testületének hivatalos színei a lila és a piros.
Egy másik tényezőt meg kell érteni. Ban ben Jelenések 17, Isten úgy döntött, hogy egy nőt - egy szajhát - használ a római katolikus egyház szimbolizálására. Miért?
Ez tényleg nagyon egyszerű. A szentírásokban Isten mindig egy nőt használt az egyház szimbolizálására. Szűzt használt valódi egyházának képviseletére (II Korinthus 11: 2), és parázna asszonnyal ábrázolta a hamis egyházat - ahogy ezt tette ben Jelenések 17-19.

Csak egy következtetés lehet: a Vatikán a Jelenések Babilonja. És ez a hamis vallási rendszer, amely megtévesztette a világ népét, megsemmisül Armageddon idején.


Babiloni és asszír démonológia

A démonokban és a gonosz szellemekben való hit a zsidó-keresztény teológiát megelőzi. Az ókori babiloni és asszír kultúrák kiterjedt démonosztályozással rendelkeznek. Ez a babiloni és asszír démonológia áttekintése megmagyarázza a démonok különböző osztályait.

Gyakorlatilag minden kultúra hitt a jó és a rossz szellemekben. A hit a babilóniai és asszír vallásokra nyúlik vissza, megelőzve a judaizmust.

Általában kétféle gonosz lélek létezik:

  1. Távozott emberi szellemek – Az elhunyt emberek szellemeiről azt gondolták, hogy kísértik az élőket. Ezek a szellemek barátságosak vagy ellenségesek lehetnek, attól függően, hogy milyen halála vagy temetése történt, és hogy visszatérnek -e kísérteni barátaikhoz vagy idegenekhez. Bizonyos esetekben egy barát vagy szeretett személy szelleme ellenségessé válhat a halál után. Vagy bizonyos esetekben barátságosak lehetnek bizonyos helyeken, és ellenségesek másokkal, és nem mondanak rímet vagy indokot cselekedeteikre.
  2. Nem emberi szellemek – Az elhagyott emberi szellemektől eltekintve, amelyek ellenségessé válhatnak, sok kultúra hitt olyan szellemekben, amelyek soha nem voltak emberek. Ezek megint barátságosak vagy ellenségesek lehetnek, és sok kultúrában olyan állatokat öltöttek, mint a hüllők, kígyók, antilopok, gazellák, antropoidok, krokodilok, gyíkok, sólymok és sakálok. Példaként említhető Apep, Egyiptom kígyó-ördöge, és a héber állatok, mint Leviatán és Behemót.

Démonok Babilonban és Asszíriában

A kölcsönvett babiloniaknak és asszíroknak sok neve volt a szellemeknek, köztük utukku (‘spirit), Alu (‘demon ’), Lilu (szellem, a női változatok közé tartozik Lilitu és Ardat Lili) és Gallu (‘devil ’) ). Azt hitték, hogy sok gonosz lélek van, és mindenhol nyüzsögtek.

A Morris Jastrow ’s Religion of Babylonia and Assyria szerint (ingyenesen letölthető a Gutenberg projektben), ezek a démonok távol eső vagy rejtett helyeken, például sírokban, hegycsúcsokban és romok árnyékában lapultak. Éjszaka kimentek, lyukakon és réseken keresztül léptek be az otthonokba, és megkínozták áldozataikat. Ők voltak a felelősek minden rosszért, ami a pusztító szelektől, pestis lázaktól és betegségektől a fejfájásig, apró veszekedésekig, gyűlöletig és féltékenységig történt.


A tüzes kemence, az oroszlánbarlang és a babiloni falak

When skeptics read about three certain Jews, Shadrach, Meshach and Abednego, being cast into a fiery furnace, they scoffed. Same thing when they read about Daniel being thrown into a den of lions.

But archaeologists working in the ruins of Babylon discovered an ancient library on clay tablets. Included on these tablets were the punishments for violations of various regulations.

For the offense of impiety to any god, one was to be cast alive into a fiery furnace, and huge furnaces have also been discovered. For an untoward act relative to a king, like failure to worship his image, one was to be cast alive into the den of lions. Cages with iron bars have also been found in the ruins and the diggings of Babylon.

Furthermore, when Babylon was at the height of its glory, Ezekiel prophesied that the great walls of Babylon would be utterly destroyed. These walls were 60 miles long and as thick as 150 feet and 300 feet high, where a number of chariots could race on the top of those walls.

Archaeologists were digging down in the ground and they ran into the base, the foundation of the walls because they were utterly destroyed, just as God said they would be. If you ever see a picture of Babylon, it looks like it has been cut off by a scythe. Once again, the critics are wrong the Bible is right.

Almighty God, as we consider what happened to Your people in ancient Babylon, we can&rsquot help but think of Your people today in various parts of the world facing persecution for the name of Jesus. Grant them strength, grace, and perseverance until the end&hellip


From Thematic Bible

Azariah » A captive » Returned from » Babylon

who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number of men of the people of Israel:

These came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum and Baanah. The number of the men of the people of Israel:

Babylon » Predictions respecting » Restoration of the jews from

When the LORD will have compassion on Jacob and again choose Israel, and settle them in their own land, then strangers will join them and attach themselves to the house of Jacob. The peoples will take them along and bring them to their place, and the house of Israel will possess them as an inheritance in the land of the LORD as male servants and female servants and they will take their captors captive and will rule over their oppressors. And it will be in the day when the LORD gives you rest from your pain and turmoil and harsh service in which you have been enslaved, read more.
that you will take up this taunt against the king of Babylon, and say, "How the oppressor has ceased, And how fury has ceased!

“It is I who says of Cyrus, ‘He is My shepherd!
And he will perform all My desire.’
And he declares of Jerusalem, ‘ She will be built,’
And of the temple, ‘ Your foundation will be laid.’”

Go forth from Babylon! Flee from the Chaldeans!
Declare with the sound of joyful shouting, proclaim this,
Send it out to the end of the earth
Say, “ The Lord has redeemed His servant Jacob.”

“For thus says the Lord , ‘When seventy years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill My good word to you, to bring you back to this place.

“In those days and at that time,” declares the Lord , “the sons of Israel will come, both they and the sons of Judah as well they will go along weeping as they go, and it will be the Lord their God they will seek.

Babylon » Predictions respecting » Conquests by

Then Jeremiah said to them, "You shall say to Zedekiah as follows: 'Thus says the LORD God of Israel, "Behold, I am about to turn back the weapons of war which are in your hands, with which you are warring against the king of Babylon and the Chaldeans who are besieging you outside the wall and I will gather them into the center of this city. "I Myself will war against you with an outstretched hand and a mighty arm, even in anger and wrath and great indignation. read more.
"I will also strike down the inhabitants of this city, both man and beast they will die of a great pestilence. "Then afterwards," declares the LORD, "I will give over Zedekiah king of Judah and his servants and the people, even those who survive in this city from the pestilence, the sword and the famine, into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, and into the hand of their foes and into the hand of those who seek their lives and he will strike them down with the edge of the sword He will not spare them nor have pity nor compassion."' "You shall also say to this people, 'Thus says the LORD, "Behold, I set before you the way of life and the way of death. "He who dwells in this city will die by the sword and by famine and by pestilence but he who goes out and falls away to the Chaldeans who are besieging you will live, and he will have his own life as booty. "For I have set My face against this city for harm and not for good," declares the LORD "It will be given into the hand of the king of Babylon and he will burn it with fire."'

thus says the LORD to me--"Make for yourself bonds and yokes and put them on your neck, and send word to the king of Edom, to the king of Moab, to the king of the sons of Ammon, to the king of Tyre and to the king of Sidon by the messengers who come to Jerusalem to Zedekiah king of Judah. "Command them to go to their masters, saying, 'Thus says the LORD of hosts, the God of Israel, thus you shall say to your masters, read more.
"I have made the earth, the men and the beasts which are on the face of the earth by My great power and by My outstretched arm, and I will give it to the one who is pleasing in My sight. "Now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, My servant, and I have given him also the wild animals of the field to serve him.

Concerning Kedar and the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar king of Babylon defeated Thus says the LORD, "Arise, go up to Kedar And devastate the men of the east. "They will take away their tents and their flocks They will carry off for themselves Their tent curtains, all their goods and their camels, And they will call out to one another, 'Terror on every side!' "Run away, flee! Dwell in the depths, O inhabitants of Hazor," declares the LORD "For Nebuchadnezzar king of Babylon has formed a plan against you And devised a scheme against you. read more.
"Arise, go up against a nation which is at ease, Which lives securely," declares the LORD "It has no gates or bars They dwell alone. "Their camels will become plunder, And their many cattle for booty, And I will scatter to all the winds those who cut the corners of their hair And I will bring their disaster from every side," declares the LORD. "Hazor will become a haunt of jackals, A desolation forever No one will live there, Nor will a son of man reside in it."

"As for you, son of man, make two ways for the sword of the king of Babylon to come both of them will go out of one land. And make a signpost make it at the head of the way to the city. "You shall mark a way for the sword to come to Rabbah of the sons of Ammon, and to Judah into fortified Jerusalem. "For the king of Babylon stands at the parting of the way, at the head of the two ways, to use divination he shakes the arrows, he consults the household idols, he looks at the liver. read more.
"Into his right hand came the divination, 'Jerusalem,' to set battering rams, to open the mouth for slaughter, to lift up the voice with a battle cry, to set battering rams against the gates, to cast up ramps, to build a siege wall. "And it will be to them like a false divination in their eyes they have sworn solemn oaths But he brings iniquity to remembrance, that they may be seized. "Therefore, thus says the Lord GOD, 'Because you have made your iniquity to be remembered, in that your transgressions are uncovered, so that in all your deeds your sins appear--because you have come to remembrance, you will be seized with the hand. 'And you, O slain, wicked one, the prince of Israel, whose day has come, in the time of the punishment of the end,' thus says the Lord GOD, 'Remove the turban and take off the crown this will no longer be the same Exalt that which is low and abase that which is high. 'A ruin, a ruin, a ruin, I will make it This also will be no more until He comes whose right it is, and I will give it to Him.' "And you, son of man, prophesy and say, 'Thus says the Lord GOD concerning the sons of Ammon and concerning their reproach,' and say: 'A sword, a sword is drawn, polished for the slaughter, to cause it to consume, that it may be like lightning-- while they see for you false visions, while they divine lies for you--to place you on the necks of the wicked who are slain, whose day has come, in the time of the punishment of the end. 'Return it to its sheath In the place where you were created, in the land of your origin, I will judge you. 'I will pour out My indignation on you I will blow on you with the fire of My wrath, and I will give you into the hand of brutal men, skilled in destruction. 'You will be fuel for the fire your blood will be in the midst of the land You will not be remembered, for I, the LORD, have spoken.'"

"Son of man, Nebuchadnezzar king of Babylon made his army labor hard against Tyre every head was made bald and every shoulder was rubbed bare. But he and his army had no wages from Tyre for the labor that he had performed against it." Therefore thus says the Lord GOD, "Behold, I will give the land of Egypt to Nebuchadnezzar king of Babylon And he will carry off her wealth and capture her spoil and seize her plunder and it will be wages for his army. "I have given him the land of Egypt for his labor which he performed, because they acted for Me," declares the Lord GOD.

Babylon » Predictions respecting » Destruction of

that you will take up this taunt against the king of Babylon, and say, "How the oppressor has ceased, And how fury has ceased! "The LORD has broken the staff of the wicked, The scepter of rulers Which used to strike the peoples in fury with unceasing strokes, Which subdued the nations in anger with unrestrained persecution. read more.
"The whole earth is at rest and is quiet They break forth into shouts of joy. "Even the cypress trees rejoice over you, and the cedars of Lebanon, saying, 'Since you were laid low, no tree cutter comes up against us.' "Sheol from beneath is excited over you to meet you when you come It arouses for you the spirits of the dead, all the leaders of the earth It raises all the kings of the nations from their thrones. "They will all respond and say to you, 'Even you have been made weak as we, You have become like us. 'Your pomp and the music of your harps Have been brought down to Sheol Maggots are spread out as your bed beneath you And worms are your covering.' "How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn! You have been cut down to the earth, You who have weakened the nations! "But you said in your heart, 'I will ascend to heaven I will raise my throne above the stars of God, And I will sit on the mount of assembly In the recesses of the north. 'I will ascend above the heights of the clouds I will make myself like the Most High.' "Nevertheless you will be thrust down to Sheol, To the recesses of the pit. "Those who see you will gaze at you, They will ponder over you, saying, 'Is this the man who made the earth tremble, Who shook kingdoms, Who made the world like a wilderness And overthrew its cities, Who did not allow his prisoners to go home?' "All the kings of the nations lie in glory, Each in his own tomb. "But you have been cast out of your tomb Like a rejected branch, Clothed with the slain who are pierced with a sword, Who go down to the stones of the pit Like a trampled corpse. "You will not be united with them in burial, Because you have ruined your country, You have slain your people. May the offspring of evildoers not be mentioned forever. "Prepare for his sons a place of slaughter Because of the iniquity of their fathers. They must not arise and take possession of the earth And fill the face of the world with cities." "I will rise up against them," declares the LORD of hosts, "and will cut off from Babylon name and survivors, offspring and posterity," declares the LORD.

The oracle concerning the wilderness of the sea As windstorms in the Negev sweep on, It comes from the wilderness, from a terrifying land. A harsh vision has been shown to me The treacherous one still deals treacherously, and the destroyer still destroys Go up, Elam, lay siege, Media I have made an end of all the groaning she has caused. For this reason my loins are full of anguish Pains have seized me like the pains of a woman in labor. I am so bewildered I cannot hear, so terrified I cannot see. read more.
My mind reels, horror overwhelms me The twilight I longed for has been turned for me into trembling. They set the table, they spread out the cloth, they eat, they drink "Rise up, captains, oil the shields," For thus the Lord says to me, "Go, station the lookout, let him report what he sees. "When he sees riders, horsemen in pairs, A train of donkeys, a train of camels, Let him pay close attention, very close attention." Then the lookout called, "O Lord, I stand continually by day on the watchtower, And I am stationed every night at my guard post. "Now behold, here comes a troop of riders, horsemen in pairs." And one said, "Fallen, fallen is Babylon And all the images of her gods are shattered on the ground." O my threshed people, and my afflicted of the threshing floor! What I have heard from the LORD of hosts, The God of Israel, I make known to you.

‘Then it will be when seventy years are completed I will punish the king of Babylon and that nation,’ declares the Lord , ‘for their iniquity, and the land of the Chaldeans and I will make it an everlasting desolation.

Babylon » General references to

The beginning of his kingdom was Babel and Erech and Accad and Calneh, in the land of Shinar.

Now the bronze pillars which were in the house of the Lord , and the stands and the bronze sea which were in the house of the Lord , the Chaldeans broke in pieces and carried the bronze to Babylon.

that you will take up this taunt against the king of Babylon, and say,


“How the oppressor has ceased,
And how fury has ceased!

Suddenly Babylon has fallen and been broken
Wail over her!
Bring balm for her pain
Perhaps she may be healed.

Twelve months later he was walking on the roof of the royal palace of Babylon.

Babylon » The great

And another angel, a second one, followed, saying, “ Fallen, fallen is Babylon the great, she who has made all the nations drink of the wine of the passion of her immorality.”

The great city was split into three parts, and the cities of the nations fell. Babylon the great was remembered before God, to give her the cup of the wine of His fierce wrath.

and on her forehead a name was written, a mystery, “ BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.”

And he cried out with a mighty voice, saying, “ Fallen, fallen is Babylon the great! She has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird.

Babylon » Nebuchadnezzar king of » Took zedekiah, &c captive to babylon

They slaughtered the sons of Zedekiah before his eyes, then put out the eyes of Zedekiah and bound him with bronze fetters and brought him to Babylon.

Then the rest of the people who were left in the city and the deserters who had deserted to the king of Babylon and the rest of the people, Nebuzaradan the captain of the guard carried away into exile.

Then the captain of the guard took Seraiah the chief priest and Zephaniah the second priest, with the three officers of the temple. From the city he took one official who was overseer of the men of war, and five of the king's advisers who were found in the city and the scribe of the captain of the army who mustered the people of the land and sixty men of the people of the land who were found in the city. Nebuzaradan the captain of the guard took them and brought them to the king of Babylon at Riblah. read more.
Then the king of Babylon struck them down and put them to death at Riblah in the land of Hamath. So Judah was led away into exile from its land.

Those who had escaped from the sword he carried away to Babylon and they were servants to him and to his sons until the rule of the kingdom of Persia,

Babylon » Predictions respecting » Captivity of the jews by

"For thus says the LORD, 'Behold, I am going to make you a terror to yourself and to all your friends and while your eyes look on, they will fall by the sword of their enemies So I will give over all Judah to the hand of the king of Babylon, and he will carry them away as exiles to Babylon and will slay them with the sword. 'I will also give over all the wealth of this city, all its produce and all its costly things even all the treasures of the kings of Judah I will give over to the hand of their enemies, and they will plunder them, take them away and bring them to Babylon. 'And you, Pashhur, and all who live in your house will go into captivity and you will enter Babylon, and there you will die and there you will be buried, you and all your friends to whom you have falsely prophesied.'"

"Go up to Lebanon and cry out, And lift up your voice in Bashan Cry out also from Abarim, For all your lovers have been crushed. "I spoke to you in your prosperity But you said, 'I will not listen!' This has been your practice from your youth, That you have not obeyed My voice. "The wind will sweep away all your shepherds, And your lovers will go into captivity Then you will surely be ashamed and humiliated Because of all your wickedness. read more.
"You who dwell in Lebanon, Nested in the cedars, How you will groan when pangs come upon you, Pain like a woman in childbirth! "As I live," declares the LORD, "even though Coniah the son of Jehoiakim king of Judah were a signet ring on My right hand, yet I would pull you off and I will give you over into the hand of those who are seeking your life, yes, into the hand of those whom you dread, even into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon and into the hand of the Chaldeans. "I will hurl you and your mother who bore you into another country where you were not born, and there you will die.

behold, I will send and take all the families of the north,' declares the LORD, 'and I will send to Nebuchadnezzar king of Babylon, My servant, and will bring them against this land and against its inhabitants and against all these nations round about and I will utterly destroy them and make them a horror and a hissing, and an everlasting desolation. 'Moreover, I will take from them the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of the millstones and the light of the lamp. 'This whole land will be a desolation and a horror, and these nations will serve the king of Babylon seventy years.

“ Writhe and labor to give birth,
Daughter of Zion,
Like a woman in childbirth
For now you will go out of the city,
Dwell in the field,
And go to Babylon.
There you will be rescued
There the Lord will redeem you
From the hand of your enemies.

Babylon » As a power, was » Cruel and destructive

Who made the world like a wilderness
And overthrew its cities,
Who did not allow his prisoners to go home?’

“I was angry with My people,
I profaned My heritage
And gave them into your hand.
You did not show mercy to them,
On the aged you made your yoke very heavy.

“Behold, I am against you, O destroying mountain,
Who destroys the whole earth,” declares the Lord ,
“And I will stretch out My hand against you,
And roll you down from the crags,
And I will make you a burnt out mountain.

"For behold, I am raising up the Chaldeans, That fierce and impetuous people Who march throughout the earth To seize dwelling places which are not theirs. "They are dreaded and feared Their justice and authority originate with themselves.

Babylon » Empire of » Jews carried to

Therefore the Lord brought the commanders of the army of the king of Assyria against them, and they captured Manasseh with hooks, bound him with bronze chains and took him to Babylon.

So all Israel was enrolled by genealogies and behold, they are written in the Book of the Kings of Israel. And Judah was carried away into exile to Babylon for their unfaithfulness.

Therefore He brought up against them the king of the Chaldeans who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion on young man or virgin, old man or infirm He gave them all into his hand. All the articles of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king and of his officers, he brought them all to Babylon. Then they burned the house of God and broke down the wall of Jerusalem, and burned all its fortified buildings with fire and destroyed all its valuable articles. read more.
Those who had escaped from the sword he carried away to Babylon and they were servants to him and to his sons until the rule of the kingdom of Persia, to fulfill the word of the LORD by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed its sabbaths All the days of its desolation it kept sabbath until seventy years were complete.

Now at that time the army of the king of Babylon was besieging Jerusalem, and Jeremiah the prophet was shut up in the court of the guard, which was in the house of the king of Judah,

Babylon » Nebuchadnezzar king of » Spoiled and burned the temple

He burned the house of the Lord , the king’s house, and all the houses of Jerusalem even every great house he burned with fire.

Now the bronze pillars which were in the house of the LORD, and the stands and the bronze sea which were in the house of the LORD, the Chaldeans broke in pieces and carried the bronze to Babylon. They took away the pots, the shovels, the snuffers, the spoons, and all the bronze vessels which were used in temple service. The captain of the guard also took away the firepans and the basins, what was fine gold and what was fine silver. read more.
The two pillars, the one sea, and the stands which Solomon had made for the house of the LORD--the bronze of all these vessels was beyond weight. The height of the one pillar was eighteen cubits, and a bronze capital was on it the height of the capital was three cubits, with a network and pomegranates on the capital all around, all of bronze. And the second pillar was like these with network.

All the articles of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king and of his officers, he brought them all to Babylon. Then they burned the house of God and broke down the wall of Jerusalem, and burned all its fortified buildings with fire and destroyed all its valuable articles.

Babylon » Nebuchadnezzar king of » Took jehoiachin, &c captive to babylon

Jehoiachin the king of Judah went out to the king of Babylon, he and his mother and his servants and his captains and his officials. So the king of Babylon took him captive in the eighth year of his reign.

Then he led away into exile all Jerusalem and all the captains and all the mighty men of valor, ten thousand captives, and all the craftsmen and the smiths None remained except the poorest people of the land. So he led Jehoiachin away into exile to Babylon also the king's mother and the king's wives and his officials and the leading men of the land, he led away into exile from Jerusalem to Babylon. All the men of valor, seven thousand, and the craftsmen and the smiths, one thousand, all strong and fit for war, and these the king of Babylon brought into exile to Babylon.

At the turn of the year King Nebuchadnezzar sent and brought him to Babylon with the valuable articles of the house of the Lord , and he made his kinsman Zedekiah king over Judah and Jerusalem.

Babylon » Empire of » Prophetic denunciations against

O daughter of Babylon, you devastated one, How blessed will be the one who repays you With the recompense with which you have repaid us. How blessed will be the one who seizes and dashes your little ones Against the rock.

“Prepare for his sons a place of slaughter
Because of the iniquity of their fathers.
They must not arise and take possession of the earth
And fill the face of the world with cities.”

Thus says the LORD your Redeemer, the Holy One of Israel, "For your sake I have sent to Babylon, And will bring them all down as fugitives, Even the Chaldeans, into the ships in which they rejoice. "I am the LORD, your Holy One, The Creator of Israel, your King." Thus says the LORD, Who makes a way through the sea And a path through the mighty waters, read more.
Who brings forth the chariot and the horse, The army and the mighty man (They will lie down together and not rise again They have been quenched and extinguished like a wick):

Babylon » Empire of » Called land of shinar

The beginning of his kingdom was Babel and Erech and Accad and Calneh, in the land of Shinar.

And it came about in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim,

against Chedorlaomer king of Elam and Tidal king of Goiim and Amraphel king of Shinar and Arioch king of Ellasar—four kings against five.

It came about as they journeyed east, that they found a plain in the land of Shinar and settled there.

Then it will happen on that day that the Lord
Will again recover the second time with His hand
The remnant of His people, who will remain,
From Assyria, Egypt, Pathros, Cush, Elam, Shinar, Hamath,
And from the islands of the sea.

Babylon » Empire of » Divisions

Then he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, God had him move to this country in which you are now living.

The king of Assyria brought men from Babylon and from Cuthah and from Avva and from Hamath and Sepharvaim, and settled them in the cities of Samaria in place of the sons of Israel. So they possessed Samaria and lived in its cities.

The king of Egypt did not come out of his land again, for the king of Babylon had taken all that belonged to the king of Egypt from the brook of Egypt to the river Euphrates.

He has said, "You shall exult no more, O crushed virgin daughter of Sidon Arise, pass over to Cyprus even there you will find no rest." Behold, the land of the Chaldeans--this is the people which was not Assyria appointed it for desert creatures--they erected their siege towers, they stripped its palaces, they made it a ruin.

Nebuchadnezzar the king made an image of gold, the height of which was sixty cubits and its width six cubits he set it up on the plain of Dura in the province of Babylon.

Babylon » City of » Capital of the kingdom of babylon

Now the bronze pillars which were in the house of the Lord , and the stands and the bronze sea which were in the house of the Lord , the Chaldeans broke in pieces and carried the bronze to Babylon.

Those who had escaped from the sword he carried away to Babylon and they were servants to him and to his sons until the rule of the kingdom of Persia,

At the turn of the year King Nebuchadnezzar sent and brought him to Babylon with the valuable articles of the house of the Lord , and he made his kinsman Zedekiah king over Judah and Jerusalem.

The king reflected and said, ‘Is this not Babylon the great, which I myself have built as a royal residence by the might of my power and for the glory of my majesty?’

Nebuchadnezzar king of Babylon came up against him and bound him with bronze chains to take him to Babylon. Nebuchadnezzar also brought some of the articles of the house of the LORD to Babylon and put them in his temple at Babylon.

Babylon » A type of antiChrist

The great city was split into three parts, and the cities of the nations fell. Babylon the great was remembered before God, to give her the cup of the wine of His fierce wrath.

and on her forehead a name was written, a mystery, “ BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.”

Babylon » Restoration of the jews from

“Thus says Cyrus king of Persia, ‘The Lord , the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may the Lord his God be with him, and let him go up!’”

Now in the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the LORD by the mouth of Jeremiah, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying: "Thus says Cyrus king of Persia, 'The LORD, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. 'Whoever there is among you of all His people, may his God be with him! Let him go up to Jerusalem which is in Judah and rebuild the house of the LORD, the God of Israel He is the God who is in Jerusalem. read more.
'Every survivor, at whatever place he may live, let the men of that place support him with silver and gold, with goods and cattle, together with a freewill offering for the house of God which is in Jerusalem.'" Then the heads of fathers' households of Judah and Benjamin and the priests and the Levites arose, even everyone whose spirit God had stirred to go up and rebuild the house of the LORD which is in Jerusalem. All those about them encouraged them with articles of silver, with gold, with goods, with cattle and with valuables, aside from all that was given as a freewill offering. Also King Cyrus brought out the articles of the house of the LORD, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and put in the house of his gods and Cyrus, king of Persia, had them brought out by the hand of Mithredath the treasurer, and he counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah. Now this was their number: 30 gold dishes, 1,000 silver dishes, 29 duplicates 30 gold bowls, 410 silver bowls of a second kind and 1,000 other articles. All the articles of gold and silver numbered 5,400. Sheshbazzar brought them all up with the exiles who went up from Babylon to Jerusalem. Now these are the people of the province who came up out of the captivity of the exiles whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away to Babylon, and returned to Jerusalem and Judah, each to his city. These came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum and Baanah. The number of the men of the people of Israel: the sons of Parosh, 2,172 the sons of Shephatiah, 372 the sons of Arah, 775 the sons of Pahath-moab of the sons of Jeshua and Joab, 2,812 the sons of Elam, 1,254 the sons of Zattu, 945 the sons of Zaccai, 760 the sons of Bani, 642 the sons of Bebai, 623 the sons of Azgad, 1,222 the sons of Adonikam, 666 the sons of Bigvai, 2,056 the sons of Adin, 454 the sons of Ater of Hezekiah, 98 the sons of Bezai, 323 the sons of Jorah, 112 the sons of Hashum, 223 the sons of Gibbar, 95 the men of Bethlehem, 123 the men of Netophah, 56 the men of Anathoth, 128 the sons of Azmaveth, 42 the sons of Kiriath-arim, Chephirah and Beeroth, 743 the sons of Ramah and Geba, 621 the men of Michmas, 122 the men of Bethel and Ai, 223 the sons of Nebo, 52 the sons of Magbish, 156 the sons of the other Elam, 1,254 the sons of Harim, 320 the sons of Lod, Hadid and Ono, 725 the men of Jericho, 345 the sons of Senaah, 3,630. The priests: the sons of Jedaiah of the house of Jeshua, 973 the sons of Immer, 1,052 the sons of Pashhur, 1,247 the sons of Harim, 1,017. The Levites: the sons of Jeshua and Kadmiel, of the sons of Hodaviah, 74. The singers: the sons of Asaph, 128. The sons of the gatekeepers: the sons of Shallum, the sons of Ater, the sons of Talmon, the sons of Akkub, the sons of Hatita, the sons of Shobai, in all 139. The temple servants: the sons of Ziha, the sons of Hasupha, the sons of Tabbaoth, the sons of Keros, the sons of Siaha, the sons of Padon, the sons of Lebanah, the sons of Hagabah, the sons of Akkub, the sons of Hagab, the sons of Shalmai, the sons of Hanan, the sons of Giddel, the sons of Gahar, the sons of Reaiah, the sons of Rezin, the sons of Nekoda, the sons of Gazzam, the sons of Uzza, the sons of Paseah, the sons of Besai, the sons of Asnah, the sons of Meunim, the sons of Nephisim, the sons of Bakbuk, the sons of Hakupha, the sons of Harhur, the sons of Bazluth, the sons of Mehida, the sons of Harsha, the sons of Barkos, the sons of Sisera, the sons of Temah, the sons of Neziah, the sons of Hatipha. The sons of Solomon's servants: the sons of Sotai, the sons of Hassophereth, the sons of Peruda, the sons of Jaalah, the sons of Darkon, the sons of Giddel, the sons of Shephatiah, the sons of Hattil, the sons of Pochereth-hazzebaim, the sons of Ami. All the temple servants and the sons of Solomon's servants were 392. Now these are those who came up from Tel-melah, Tel-harsha, Cherub, Addan and Immer, but they were not able to give evidence of their fathers' households and their descendants, whether they were of Israel: the sons of Delaiah, the sons of Tobiah, the sons of Nekoda, 652. Of the sons of the priests: the sons of Habaiah, the sons of Hakkoz, the sons of Barzillai, who took a wife from the daughters of Barzillai the Gileadite, and he was called by their name. These searched among their ancestral registration, but they could not be located therefore they were considered unclean and excluded from the priesthood. The governor said to them that they should not eat from the most holy things until a priest stood up with Urim and Thummim. The whole assembly numbered 42,360, besides their male and female servants who numbered 7,337 and they had 200 singing men and women. Their horses were 736 their mules, 245 their camels, 435 their donkeys, 6,720.

Babylon » Predictions respecting » Perpetual desolation of

And Babylon, the beauty of kingdoms, the glory of the Chaldeans' pride, Will be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. It will never be inhabited or lived in from generation to generation Nor will the Arab pitch his tent there, Nor will shepherds make their flocks lie down there. But desert creatures will lie down there, And their houses will be full of owls Ostriches also will live there, and shaggy goats will frolic there. read more.
Hyenas will howl in their fortified towers And jackals in their luxurious palaces. Her fateful time also will soon come And her days will not be prolonged.

"I will rise up against them," declares the LORD of hosts, "and will cut off from Babylon name and survivors, offspring and posterity," declares the LORD. "I will also make it a possession for the hedgehog and swamps of water, and I will sweep it with the broom of destruction," declares the LORD of hosts.


Critical ThoughtsA "Striding Lion," from ancient Babylon. I spotted it a few weeks ago on a cold December day in Chicago and took its picture.

One of the many gems on permanent display at the Oriental Institute, the University of Chicago’s remarkable museum which displays well its large collection of objects from the ancient Near-East, particularly Mesopotamia, Assyria, Egypt, and Persia.

Per the museum: From Babylon. Molded and glazed brick. Neo-Babylonian Period, circa 604-562 B.C.

Excerpt from legend: This colorful striding lion, its mouth opened in a threatening roar, once decorated in ancient Babylon (the Biblical city of Babel) a side of the “Processional Way,” which led out of the city through a massive gate named for Ishtar, the Mesopotamian goddess of love and war whose symbol was the lion.

These structures were built by Nebuchadnezzar II of Hanging Gardens fame. Az Encyclopedia Britannica informs me that the Processional Way was a stone- and brick-paved avenue which ran over half a mile, and that its sides were decorated with an estimated 120 brick lions. The Ishtar Gate itself was decorated with hundreds of dragons and bulls, and along with the Processional Way has been partially rebuilt in Berlin at the Pergamon Museum from excavated material. I saw a short video of the museum exhibit on a TV travel show a while back and it looked quite impressive. Wikipedia has a photo from the Pergamon as well as sketches of how the original structure must have appeared (link).

The aesthetics seem remarkably refined and developed for a society near the beginning of recorded civilization.


Nézd meg a videót: Miyagi feat. Castle - Вавилон Lyric video